3. KUP grada Koprivnice 2012 (CRO)


Znak plivačkog kluba "Jagodina 2000" iz Jagodine i link na njihovu stranicu
3. Međunarodni plivački
KUP grada Koprivnice 2012

 

ORGANIZATOR: Plivački klub „Cerine“, 48 000 Koprivnice, Miroslava Krleže 81,  Tel: +385-098-848-778, e-Mail: plivackiklubcerine@gmail.com
DATUM: 10.11.2012.godine
BAZEN: Bazeni „Cerine“, dužine 25, 6 pruga
MERENJE VREMENA: Elektroničko, sustav Omega
KATEGORIJE:

MUŠKIŽENSKI
A1993. i stariji
(otvorena)
A1994. i starije
(otvorena)
B1994. i 1995. (zatvorena)B1995. i 1996. (zatvorena)
C1996. i 1997. (zatvorena)C1997. i 1998. (zatvorena)
D1998. i 2000. (zatvorena)D1999. i 2001. (zatvorena)

PRAVILA: Natjecanje će se održati po pravilima F.I.N.A., u skladu sa pravilima HPS i ovim pravilima,
PROGRAM:
— Rasplivavanje I dijela – 09:00 – 10:00h,
— Početak I dijela – 10:00h,
— Rasplivavanje II dijela – 15:00 – 16:00h,
— Službeno otvaranje takmičenja – 16:00h,
— Ogledna utrka Hrvatskih reprezentativaca (nakon otvaranja),
— Početak takmičenja (nakon ogledne utrke),
BROJ NASTUPA: Natjecatelji mogu nastupiti u neograničenom broju disciplina,
LIMITI PRIJAVA: Ukoliko broj prijava plivača dosegne visok broj, postoji mogućnost da prvo startaju tri najbrže skupine po prijavi u svakoj disciplini (odnosno tri poslednje skupine na startnoj listi), a po završtku tog dijela, nastavimo sa ostatkom grpa prema postojećim startnim listama,
SASTANAK DELEGATA: Počinje u 9:15h na prvom katu,
UTRKA 400m slobodno: Limitirana je na dvije grupe (12 plivača), koje se slažu prema najjačoj prijavi dok su limiti isplivanih rezultata za M ispod 5:00 min a za Ž ispod 6:00 min,
STARTNINA: Startnina po startu u iznosu od 30 KN (4 €), učesnici su obavezni uplatiti organizatoru pprije početka natjecanja ili na blagajni kluba prije početka natjecanja,
LIMITI: U utrci 400m slobodno za neisplivani limit mora se uplatiti 70 KN (10 €);
NAGRADE:
— U apsolutnoj kategoriji prema zbroju dva najvrednija rezultata prema tablici HPS-a (jedna disciplina iz svakog dijela) tri prvoplasirane plivačice i tri plivača, bit će nagrađeni peharima,
— Tri prvoplasirane plivačica i plivači u svim disciplinama iz A, B, C kategorije biti će nagrađeni medaljama,
— Tri prvoplasirane plivačica i plivači u svim disciplinama iz D kategorije biti će nagrađeni diplomama,
ROK ZA PRIJAVE: Prijave inozemnih klubova i nacija trebaju biti poslane najkasnije do 02.11.2012.godine na adresu: PK „Cerine“, 48 000 Koprivnica, Miroslava Krleže 81, Hrvatska ili na e-Mail: plivackiklubcerine@gmail.com.
— Prijava mora sadržavati ime i prezime natjecatelja, godinu rođnja i spol, ime kluba ili nacije, te najbolji rezultat natjecatelja za prijavljenu disciplinu u 25m-skom baenu,
— Hrvatski klubovi svoje natjecatelje prijavljuju isključivo LENEDOM najkasnije do 06.11.2012.godine,
ROK ZA ODJAVE: Do 08.11.2012.godine,
INFORMACIJE: Dodatne informacije možete zatražiti telefonom: +385-098-848-778 ili putem  e-Maila: plivackiklubcerine@gmail.com.
RASPORED DISCIPLINA:

I DIO, SUBOTA 10.11.2012
– rasplivavanje 09:00 – 10:00 sati –
– početak 10:00 sati –
1100m slobodnoMA, B, C, D
2200m slobodnoŽA, B, C, D
350m prsnoMA, B, C, D
4100m prsnoŽA, B, C, D
5100m leđnoMA, B, C, D
6100m leptirŽA, B, C, D
7200m leptirMA, B, C, D
850m leđnoŽA, B, C, D
9200m mješovitoŽA, B, C, D
10200m prsnoMA, B, C, D
1150m slobodnoŽA, B, C, D
12100m mješovitoMA, B, C, D
13200m leđnoŽA, B, C, D
1450m leptirMA, B, C, D
15400m slobodnoMA, B, C, D
16400m slobodnoŽA, B, C, D
II DIO, SUBOTA

raspivavanje od 15:00-16:00 –
– početak po završetku službenog otvaranja –
1100m slobodnoŽA, B, C, D
2200m slobodnoMA, B, C, D
350m prsnoŽA, B, C, D
4100m prsnoMA, B, C, D
5100m leđnoŽA, B, C, D
6100m leptirMA, B, C, D
7200m leptirŽA, B, C, D
850m leđnoMA, B, C, D
9200m mješovitoMA, B, C, D
10200m prsnoŽA, B, C, D
1150m slobodnoMA, B, C, D
12100m mješovitoŽA, B, C, D
13200m leđnoMA, B, C, D
1450m leptirŽA, B, C, D

PROPOZICIJE(CRO)/PROPOSITION(CRO)