1 .Klub Shkolla Zenit SHKZ Priština, neće stići na tehnički sastanak, te pita da li će moći sutra da plati startnine za takmičenje.
Odgovorio da će moći i da nema problema, postojaće osoba kod zapisničkog stola koja će biti zadužena za STARTNINE.

2. U disciplini 50m slobodno (19), (strana 12) u SL postoje dve greške
    1/3 Vedad Tabaković - prijavljen sa pogrešnim vremenom, 2.00.62, umesto 24.67, ako je moguće da se postavi u bolju stazu, na mestu nekih odjava
    1/6 - naknatno ubačen plivač koji je propušten unosom prijava - Drin Redžepi - Ferizaj - 38.11, ako je moguće i za njega bolja pozicija, na mestu odjava
    
3. PK Kranj je napravio grešku u prijavi i moli za zamenu 200m prsno na 200m leđno za plivačicu Ema Tereza Pulko, prijavno vreme je sa discipline leđno ali prijavljena pogrešna disciplina
    2/4 u disciplini 24 brisati (strana 16)
    1/6 u disciplini 26 dodati (po vremenu upravo tu i pripada) (strana 17)
    
4. Vangel Braka - Tradita Club - Tirana prijavljene 50/100 prsno greškom operatera, a treba 50/100 leđno
    4/6 u disciplini 2 (50m prsno) brisan (strana 2)
    2/3 u disciplini 27 (100m prsno) brisan (strana 17)
    ?/? u disciplini 8 (strana 5) vreme 58.00 čekamo mesto posle odjava za disciplinu broj 8
    2/1 u disciplini 23 - grupa odgovara vremenu prijave, staza za 1 poziciju ne odgovara. (strana 15)
        
Rekapitulacija-zbirno izmene:
02/02 4/6 Vangel Braka - brisati
08/05 ?/? Vangel Braka dodati - 58.00 - pune grupe trenutno nema mesta,
19/12 1/6 Drin Redžepi 38.11 - dodati
19/12 1/3 Vedad Tabaković - 2.00.62 (24.67) čeka se odjava i prebačaj u bolju grupu/stazu
23/15 2/1 Vangel Braka - dodati, 1.23.00 vreme odgovara grupi, odstupa za jednu stazu,
24/16 2/4 Ema Tereza Pulko brisati
26/17 1/6 Ema Tereza Pulko dodati 2.36.44
27/17 2/3 Vangel Braka brisan

Zavedeno u njihovim listama.
Sporno disciplina 8, strana 5, Drin Rexhepi - 38.11 - Ferizaj - neraspoređen