III otvoreno prvenstvo “Potočac” 2011 (SRB)

1. Datum: 22.10.2011.godineZnak plivačkog kluba "Jagodina" iz Jagodine, organizatora ovog takmičenja
2. Mesto: Potočac
3. Bazen: Tri delfina
4. Dužina: 25m, 6 staza
5. Klub organizator: Jagodina PK, (mailto:vlladi@ptt.rs)
6. Kategorije (M i Ž):
A) 1994 i stariji
B) 1995-1996
C) 1997-1998
D) 1999-2000
E) 2001-2002
F) 2003 i mlađi
7. Pravo nastupa u 2 individualne discipline i štafeti
8. Nagrade pojedinačno i ekipno (mali bodovi: 13,11,9,7,6,5,4,3,2,1)
9. Startnina: 700 din
10. Prijave: do 21.10.2011. do 15 časova na mejl Mladena Veličkovića

Propozicije takmičenja
Lenex pozivnica / prijavni fajl
On-Line prenos takmičenja