Kup Novi Grad 2019 (BiH)

Najava plivačkog mitinga 10. Kup "Novi Grad", Sarajevo, 07.12.2019.godine

ORGANIZATOR: Plivački klub “Novi Grad”, Sarajevo,  Bosna i Hercegovina,     (English-https://translate.google.com/)
SUORGANIZATOR: Olimpijski bazen “Otoka”, Sarajevo,
DATUM: Subota, 07.12.2019.godine,
PO PRAVILIMA: FINA a u skladu sa pravilima PS BiH i PS FBiH,
BAZEN: Olimpijski bazen “Otoka”, Sajarajevo, 25m, 8 staza,
MJERENJE VREMENA: automatsko, “Omega” elektronika,
PRAVO NASTUPA: Svaki takmičar ima pravo nastupa u neograničenom broju disciplina,
REDOSLIJED: Takmičari su razvrstani u grupe po vrijednosti prijavljenih isplivanih rezultata u poslednjih godinu dana,
NAGRADE:
  • Prva 3 takmičara u svakoj kategoriji, nagrađuju se medaljama.
  • Najvredniji rezultat iz 4 isplivane discipline po kategorijama, muški, ženski, bodovano po FINA-a 2018 tablicama , nagrađuju se peharom,
  • Ekipni pobjednici se nagrađuju peharom (8 najboljih plivača u kategoriji M/Ž po sistemu bodovanja 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, štafete dvostruko, + 100 (200) bodova za isplivan BiH rekord,
  • Najvredniji rezultat u muškoj i ženskoj konkurenciji (zbir 4 discipline po FINA-2018 tablicama) u svim kategorijama, nagrađuje se peharom, 
  • Nagrada za najbrojniju ekipu,
  • Novčana nagrada za najvredniji zbir 4 isplivana rezultata po FINA-2018 tablici u muškoj i ženskoj kategoriji,
  • Robne nagrade za najmlađe muške i ženske  od sponzora: Target, Exclusive i Aero Exclusive,
  • Najvredniji pojedinačni rezultat u muškoj i ženskoj konkureniji od sponzora: Target, Exclusive i Aero Exclusive,
NAPOMENA:Za 50m slobodno i 50m prsno Challenge plivači će biti raspoređeni po isplivanom vremenu u istoj disciplini iz takmičarskog dijela programa,
KATEGORIJE:
DJEČACI DEVOJČICE
A 2000. i stariji A 2002. i starije
B 2001./2002. B 2003./2004.
C 2003./2004. C 2005./2006.
D 2005./2006. D 2007./2008.
E 2007./2008. E 2009./2010.
F 2009./2010. F 2011./2012.
G 2011. i mlađi G 2013. i mlađe
PROGRAM TAKMIČENJA:
DISCIPLINE POL KATEGORIJE
1 25m slobodno M/Ž F, G
2 25m prsno M/Ž F, G
3 25m leđno M/Ž F, G
Tehnička pauza od 10 minuta i dodjela medalja
4 100m mješovito M,Ž A, B, C, D, E, F
5 50m slobodno M,Ž A, B, C, D, E, F, G
6 100m slobodno M,Ž A, B, C, D, E, F
7 50m leđno M,Ž A, B, C, D, E, F, G
8 100m leđno M,Ž A, B, C, D, E, F
9 4×50m slobodno
(2 muška, 2 ženska)
Apsolutna
Tehnička pauza 10 minuta, priprema za Challenge
Challange – 50m Slobodno M/Ž
10 50m prsno M,Ž A, B, C, D, E, F, G
11 100m prsno M,Ž A, B, C, D, E, F
12 50m delfin M/Ž A, B, C, D, E, F, G
13 100m delfin M,Ž A, B, C, D, E, F
14 4×50m slobodno M,Ž Apsolutna
Tehnička pauza 10 minuta – Challenge
Challenge – 50m prsno M/Ž
ROK ZA PRIJAVE: do srede, 04.12.2019.godine do 24.00 na adrese: pknovigradsa@gmail.com i mmilomir@gmail.com. Preliminarne startne liste očekivati do 01:00 (ČETVRTAK) na onlajn stranicama,
ROK ZA ODJAVE: krajnji rok za odjave je četvrtak,  05.12.2019.godine do 20.00 sati. Konačne startne liste očekivati od 22:00 do 24:00 na onlajn stranicama,
STARTNINA: 20 KM po takmičaru,
INFORMACIJE: na telefon organizatora (+387 62 807 440),
SATNICA:
Dolazak takmičara 07:30
Rasplivavanje 07:30 – 09:00
Sastanak delegata klubova 08:30
Svečani defile klubova 09:10 – 09:20
Početak takmičenja 09:30
ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO IZMJENE I DOPUNE PROPOZICIJA.
PROPOZICIJE (BiH)
LENEX PRIJAVNI FAJL
EXCEL PRIJAVNI FAJL(BiH) 
EXCEL ENTRY FILE(ENG) 
ON-LINE LINK
 
PONUDA SMJEŠTAJA-GONZO
– preporuka obrade