Novogodišnji miting H2O, Sarajevo 2011 (BiH)

Zaštitni znak takmičenja "Novogodišnji miting H2O 2011", Sarajevo i link na zvanični sajt kluba“Novogodišnji miting H2O 2011”, Sarajevo
1. Organizator: UPK “H2O”, Sarajevo
2. Datum: 24.12.2011.godine
3. Mesto: Sarajevo (BiH)
4. Bazen: Olompijski bazen “Otoka”, Sarajevo
5: Dužina: 25m, 8 staza, temperatura vode 26-28 °C
6. Mjerenje: Elektronsko, “Omega Electronic”
7. Kategorije (M i Ž):
I) 2005 i mlađi
H) 2004
G) 2003
F) 2002
E) 2001
D) 1999/2000
C) 1997/1998
B) 1995/1996
A) 1994 i stariji
8. Takmičenje se održava u dva dijela: I dio kategorije I, H, G, F i E, II dio kategorije D, C, B i A, (sa kratkom pauzom za dodele priznanja mlađim kategorijama)
9. Rok za prijave: do srijede, 21.12.2011.godine, do 23:59 sati, isknjučivo u Lenex formatu na E-mail adrese: Miki i H2O. Naknadne prijave neće biti moguće. Preliminarne startne liste očekivati oko 24.00 sata.
10. Rok za odjave: 22.12.2011.godine do 18.00 sati. Konačne startne liste očekivati oko 20.00 sati.
11. Napomena: na sastanku delegata je moguće samo ODJAVITI takmičare.
12. Startnina: 5,00 KM po startu, štafete se neće naplaćivati.
13. Nagrade: prva tri osvojena mesta po kategorijama će biti nagrađena medaljama, pojedincima sa najboljim ukupnim plasmanom po kategorijama H, G, F, E, D, C, B, A bit će dodijeljen pehar/plaketa
14. Propozicije
15. On-line link
16. Lenex Entry File