Рекорди

Србија-ћирилица :: EX-YU-Latinica

Историја рекорда BiH  до 2018  У 2019. години

РАНГИРАЊА / Румен Атанасов
Балкан АПС Балкан Гр.Г. Балкан Јун. Бугарска Африка Азија Свет
2018 2018 2018-50m 2018
2017 2017-50m 2017 2017
2016 2016 2016 2016-50m 2016-50m 2016 2016
2015 2015 2015 2015-50m 2015-50m 2015 2015
2014 2014 2014 2014-50m 2014-50m 2014 2014
2013 2013 2013 2013-50m 2013-50m 2013 2013
2012 2012 2012 2012-50m 2012-50m 2012 2012
2011 2011

Рекорди БиХ на www.swimrankings.net :
Мушки – Тренутни АПСОЛУСТНИ – 50m / 25m
Женски – Тренутни АПСОЛУТНИ – 50m / 25m
Мушки – Тренутни – Групе година – 50m : -12.год. -14.год. -16.год. -18.год. / 25m : -12.год. -14.год. -16.год. -18.год.
Женски – Тренутни – Групе година – 50m : -10.год. -12.год. -14.год. -16.год. / 25m : -10.год. -12.год. -14.год. -16.год.

Назив Датум 50 метара 25 метара
мушки женски мушки женски
Незванични рекорди SRB 02.12.2014 pdf pdf pdf pdf
Незванични рекорди BiH 27.05.2019 pdf pdf pdf pdf
Незванични рекорди PS KS 15.02.2016 pdf pdf pdf pdf
Незванични рекорди MNE 21.01.2019 pdf pdf pdf pdf
Незванични рекорди CRO 16.04.2014 pdf pdf pdf pdf
Незванични рекорди SLO 16.04.2014 pdf pdf pdf pdf
Незванични рекорди ROU 21.07.2012 pdf pdf pdf pdf
Незванични рекорди BUL 19.07.2012 pdf pdf pdf pdf
Незванични рекорди MKD 18.04.2014 pdf pdf pdf pdf
Балкански јуниорски рекорди 03.05.2011 pdf pdf    
Рекорди митинга „Banja Luka Open“ BiH 27.05.2018 pdf pdf    
„Бјелица КУП“ SRB (2013.променио категорије) 16.07.2012 pdf pdf    
Рекорди митинга „CUP Зрењанин“ SRB 21.01.2016     pdf pdf
Рекорди митинга „Mimosa CUP“ MNE 17.02.2018     pdf pdf
Рекорди митинга „Delfin CUP“ BiH (укинут) 31.12.2011     pdf pdf
Рекорди митинга „Полет куп“ SRB 21.01.2016     pdf pdf