Star VII 2018 (SRB)

Znak plivačkog kluba Swim Star iz Bečeja i link na njihovu zvaničnu prezentaciju

DATUM ODRŽAVANJA: 03.02.2018. godine
MESTO: Zatvoreni bazen “Đorđe Predin-Badža”,
BAZEN: 25m, zatvoren, 8 staza, temperatura vode 26°C
TIP TAKMIČENJA: Takmičenje po pravilima FINA a u skladu sa pravilima PSS  i pravilima ovog takmičenja
MERENJE VREMENA: elektronsko,
BROJ DELOVA: Takmičenje iz 1 dela,
PRAVO NASTUPA: Svaki takmičar ima pravo nastupa u dve discipline i mešovitom,
KATEGORIJE
MUŠKI ŽENSKI
A 2005. 2005.
B 2006. 2006.
C 2007. 2007.
D 2008. 2008.
E 2009. 2009.
F 2010. 2010.
G 2011. i mlađi 2011. i mlađi
PROGRAM TAKMIČENJA
09:00 – raspliv
10:00 – početak takmičenja
DISCIPLINE
STIL KAT. M i Ž
50m Kraul E, F, G
100m Kraul A, B, C, D
50m Prsno E, F, G
100m Prsno A, B, C, D
50m Leđno E, F, G
100m Leđno A, B, C, D
50m Delfin E, F, G
100m Delfin A, B, C, D
100m Mešovito A, B, C, D, E, F, G

STARTNINA: 700 din na Br. tr. 165-19152-13 Hypo-alpe adria banka
INFORMACIJE: Za sve informacije, kontakt: Nikola: +381 65 837 51 87,
NAGRADE: 
— Prva tri mesta u svakoj kategoriji i svakoj disciplini će biti nagrađeni medaljama ,
— Plivač/Plivačica sa najboljim zbirom bodova dve discipline u svakoj kategoriji nagrađuje se peharom,
ROK ZA PRIJAVE: Prijave plivača sa datumom rođenja i najbolje isplivanim rezultatom slati u Lenex formatu najkasnije do 01.02.2018. god. na e-poštu: aca.rosic@gmail.com i pkswimstar@gmail.com.
NAPOMENA: Prijavom plivača klubovi potvrđuju da je isti lekarski sposoban za takmičenje, pa snose odgovornost za njegovo zdravstveno stanje,
PROPOZICIJE (SRB)