11. April 2015 (SRB)

Link na informacije o takmičenju35. GODINA PLIVAČKOG KLUBA
11. April 2015

 

ORGANIZATOR: Plivački klub „11. april“, Beograd, Auto put br. 2, 11070 Novi Beograd, 180-191210012975-45 Alpha Bank, Beograd, www.pk11april.com
DATUM: 18./19.04.2015.godine
MESTO: Zatvoreni bazen SRC „11. April“, Auto put br. 2, 11070 Novi Beograd
BAZEN: Zatvoreni, 50m, 8 staza, bazen za rasplivavanje dužine 25m sa 5 staza, temperatura vode 26 oC, temperatura vazduha 28 oC,

KATEGORIJE TAKMIČARA
GODIŠTEPOL
AAPSOLUTNIM i Ž
B1999. i 2000.M i Ž
C2001. i 2002.M i Ž
D2003. i 2004.M i Ž
E2005. i mlađiM i Ž

PRAVO NASTUPA: Takmičari A, B i C kategorije mogu nastupiti u neograničenom broju individualnih disciplina. Takmičari D i E kategorije mogu nastupiti u najviše 2 discipline po delu. Svaka ekipa može da prijavi samo po jednu štafetu po kategoriji.
ROK ZA PRIJAVE: Četvrtak, 16. april, do 23:59 na e-poštu: pk11april@yahoo.com,
STARTNINA:A, B, C kategorija – 500 dinara po prijavljenoj disciplini, D i E
kategorija 400 dinara po prijavljenoj disciplini,
NAGRADE:
— Tri prvoplasirana takmičara u svim individualnim disciplinama po kategoriji, odnosno tri prvoplasirane štafete po kategoriji, će biti nagrađeni medaljama.
— Najbolji takmičar i takmičaraka u okviru B, C, D i E kategorije će biti nagrađeni peharom i robnom nagradom,
— Četiri najbolja akmičara i četiri najbolje takmičarke u apsolutnoj konkurenciji će biti nagrađeni novčanom nagradom (500€, 300€, 200€ i 100€). Kriterijum za određivanje najboljih takmičara je zbir FINA bodova iz tri različite discipline. Ekipni pobednik će biti nagrađen peharom na osnovu broja osvojenih medalja,
MERENJE VREMENA:Automatsko merenje vremena – Vračar Electronic System,
UŽIVO:Prenos takmičenja, startne liste i rezultati uživo: www.pk11april.com,
KVALIFIKACIJE:Isključivo takmičari prijavljeni u okviru A, B i C kategorije imaju pravo nastupa u svim individualnim disciplinama prepodnevnih kvalifikacija. U disciplinama 800m slobodno i 1500m slobodno može da nastupi najviše 16 takmičara (8 takmičara iz sporije grupe pliva na kraju prepodnevnog dela, 8 takmičara iz brže grupe plivaju na kraju poslepodnevnog finalnog dela). U slučaju da se u određenoj disciplini prijavi manje od 16 takmičara, plivaće se kvalifikacije da bi se o dredio raspored staza u A finalu, odnosno B finalu. U slučaju da se u određenoj disciplini prijavi najviše 8 takmičara, umesto kvalifikacija će se plivati samo A finale. Broj grupa i raspored takmičara po grupama u svim individualnim disciplinama, izuzev 800m i 1500m slobodno, će se formirati na nosioce grupa u skladu sa FINA pravilima (SW 3.1.). Takmičenje u prepodnevnim kvalifikacijama se odvija po principu letećeg starta,
ODJAVE:se vrše najkasnije 30 minuta po objavljivanju rezultata iz kvalifikacija,
A I B FINALA:
— A i B finala u svim individualnim disciplinama se plivaju u poslepodnevnom delu takmičenja,
— A finale je otvoreno za takmičare A, B, i C kategorije,
— U B finalu pravo nastupa imaju isključivo takmičari B i C kategorije,
„PLIVKO 2015“ TAKMIČENJE ZA MLAĐE KATEGORIJE:Isključivo takmičari prijavljeni u okvidu D i E kategorije imaju pravo nastupa u delu takmičarskog programa između kvalifikacija i finala, namenjenom za mlađe kategorije. Broj grupa i raspored takmičara po grupama će se formirati u odnosu na broj i vrednost prijavljenih rezultata. Grupa od 8 takmičara sa najboljim vredostima prijavljenih rezultata će nastupiti kao poslednja (finalna) grupa u datoj disciplini takmičarskog programa. Takmičenje u ovom delu programa se odvija po principu letećeg starta.
DODELA MEDALJA I NAGRADA:Medalje za D i E kategoriju će se deliti po završetku svih trka određene discipline u delu takmičenja namenjonom za mlađe kategorije. Medalje za A, B i C kategoriju se dodeljuju na osnovu rezultata iz A i B dinala u poslepodnevnom delu takmičenja. U slučaju da u A i B finalu ne bude dovoljno takmičara iz A, B i C kategorije, prilikom dodele medalja će se u obzir uzimati rezultati ostvareni u kvalifikacijama. Od osvajača medalja i nagrada se očekuje da se na dodeli pojave na vreme u adekvatnoj sportskoj opremi,
KONTAKT I OSTALE INFORMACIJE:e-pošta: pk11april@yahoo.com, web: www.pk11april.com, tel: +381-65-31-86-837 (Boris Drobac, direktor takmičenja),

I DEO – Subota, 18.04.2015
(Kvalifikacije)
III DEO – Nedelja, 19.04.2015.godine
(Kvalifikacije)
08:00 – Sastanak delegata i rasplivavanje 08:00 Rasplivavanje
09:00 – Kvalifikacije 09:00 – Kvalifikacije
1.400mslobodnoA, B, C10.200mslobodnoA, B, C
2.50mdelfinA, B, C11.50mleđnoA, B, C
3.200mprsnoA, B, C12.100mprsnoA, B, C
4.100mleđnoA, B, C13.400mmešovitoA, B, C
5.200mdelfinA, B, C14.200mleđnoA, B, C
6.100mslobodnoA, B, C15.100mdelfinA, B, C
7.50mprsnoA, B, C16.50mslobodnoA, B, C
8.200mmešovitoA, B, C17.4×50mmešovito (2M + 2Ž)A, B, C
9.1500mslobodno
(sporija grupa)
A, (B i C)18.800mslobodno
(sporija grupa)
A, (B i C)
Plivko 2015 Subota 18.04.2015
I DEO takmičenja za mlađe kategorije 
 Plivko 2015 Nedelja 19.04.2015
II DEO takmičenja za mlađe kategorije
12:30 – Sastanak delegata i rasplivavanje 12:30 Rasplivavanje
13:00 – Kvalifikacije 13:00 – Kvalifikacije
1.400mslobodnoD, E8.200mslobodnoD, E
2.50mdelfinD, E9.50mleđnoD, E
3.100mleđnoD, E10.100mprsnoD, E
4.200mprsnoD, E11.200mleđnoD, E
5.100mslobodnoD, E12.100mdelfinD, E
6.50mprsnoD, E13.50mslobodnoD, E
7.200mmešovitoD, E14.4×50mmešovito
(2M + 2Ž)
D, E
III DEO – Subota 18.04.2015
(A i B finala)
IV DEO – Nedelja 19.04.2015
(A i B finala)
17:00 – rasplivavanje
17:45 – svečano otvaranje
 17:00 Rasplivavanje
17:45 – A i B Finale 18:00 – A i B Finale
1.400mslobodnoA i B10.200mslobodnoA i B
2.50mdelfinA i B11.50mleđnoA i B
3.200mprsno A i B12.100mprsnoA i B
4.100mleđnoA i B13.400mmeđovito A i B
5.200mdelfin A i B14.200mleđnoA i B
6.100mslobodnoA i B15.100mdelfinA i B
7.50mprsno A i B16.50mslobodnoA i B
8.200mmešovito A i B
9.1500mslobodno
(brža grupa)
A, (B i C)18.800mslobodno
(brža grupa)
A, (B i C)

NAPOMENA: Takmičenje se održava prema odredbama Zakona o sportu, takmičarskim pravilnikom PSS i ostalim normativnim aktima PSS. Na sva pitanja koja nisu regulisana izvodom iz propozicija ovod takmičenja, Takmičarskim pravilnikom i Pravilnikom o organizaciji takmičenja i učešća na takmičenju, primenjuju se Međunarodna pravila plivanja i ostala pravila FINA.
PROPOSITION(SRB/ENG/PROPOZICIJE(SRB/ENG)
LENEX_ENTRY_FILE_11.APRIL/PRIJAVNI_FAJL_11.APRIL
LENEX_ENTRY_FILE_PLAVKO/PRIJAVNI_FAJL_PLAVKO