Рекорди

SRB:Ћирилица | EX-YU:Latinica

Историја рекорда BiH  до 2021 и рангирања по Румену Атанасову (BUL)  У 2022. години


Рекорди БиХ на www.swimrankings.net :
Мушки – Тренутни АПСОЛУСТНИ – 50m / 25m
Женски – Тренутни АПСОЛУТНИ – 50m / 25m
Мушки – Тренутни – Групе година – 50m : -12.год. -14.год. -16.год. -18.год. / 25m : -12.год. -14.год. -16.год. -18.год.
Женски – Тренутни – Групе година – 50m : -10.год. -12.год. -14.год. -16.год. / 25m : -10.год. -12.год. -14.год. -16.год.

Назив Датум 50 метара 25 метара
мушки женски мушки женски
Незванични рекорди BiH 01.07.2023 pdf pdf pdf pdf
Незванични рекорди MNE 01.07.2023 pdf pdf pdf pdf
Незванични рекорди MKD 01.07.2023 pdf pdf pdf pdf
Незванични рекорди KOS 01.07.2023 pdf pdf pdf pdf
Рекорди митинга „Banja Luka Open“ BiH 01.06.2021 pdf pdf    
Рекорди митинга „Step Open“ Priština KOS 04.11.2019     pdf pdf
Рекорди митинга „Mimosa CUP“ MNE 18.02.2019     pdf pdf
Рекорди митинга „Delfin CUP“ BiH (укинут) 31.12.2011     pdf pdf
Незванични рекорди PS KS 15.02.2016 pdf pdf pdf pdf