Рекорди

SRB:Ћирилица | EX-YU:Latinica

Историја рекорда BiH  до 2018  У 2019. години

РАНГИРАЊА / Румен Атанасов
Балкан АПС Балкан Гр.Г. Балкан Јун. Бугарска Африка Азија Свет
2018 2018 2018-50m 2018
2017 2017-50m 2017 2017
2016 2016 2016 2016-50m 2016-50m 2016 2016
2015 2015 2015 2015-50m 2015-50m 2015 2015
2014 2014 2014 2014-50m 2014-50m 2014 2014
2013 2013 2013 2013-50m 2013-50m 2013 2013
2012 2012 2012 2012-50m 2012-50m 2012 2012
2011 2011

Рекорди БиХ на www.swimrankings.net :
Мушки – Тренутни АПСОЛУСТНИ – 50m / 25m
Женски – Тренутни АПСОЛУТНИ – 50m / 25m
Мушки – Тренутни – Групе година – 50m : -12.год. -14.год. -16.год. -18.год. / 25m : -12.год. -14.год. -16.год. -18.год.
Женски – Тренутни – Групе година – 50m : -10.год. -12.год. -14.год. -16.год. / 25m : -10.год. -12.год. -14.год. -16.год.

Назив Датум 50 метара 25 метара
мушки женски мушки женски
Незванични рекорди BiH 25.01.2020 pdf pdf pdf pdf
Незванични рекорди PS KS 15.02.2016 pdf pdf pdf pdf
Незванични рекорди MNE 31.12.2019 pdf pdf pdf pdf
Незванични рекорди MKD 29.01.2020 pdf pdf pdf pdf
Рекорди митинга „Banja Luka Open“ BiH 27.05.2019 pdf pdf    
Рекорди митинга „Step Open“ Priština KOS 04.11.2019     pdf pdf
Рекорди митинга „Mimosa CUP“ MNE 18.02.2019     pdf pdf
Рекорди митинга „Delfin CUP“ BiH (укинут) 31.12.2011     pdf pdf