4. Mladost kup 2015 (BiH)

Znak i link na zvanični sajt organizatora takmičenja, mitinga "Mladost 2012"4. Mladost kup 2015

 

 

 

ORGANIZATOR: PK “Mladost”, Banja Luka 
DATUM: 21.02.2015.
MJESTO: Gradski olimpijski bazen “GOB”, Banja Luka
BAZEN: 50m, 10 staza
TAKMIČENJE: U dva dijela
PRAVILA 1. DIO
MJERENJE: Elektronsko “Omega” elektronika
PRAVO NASTUPA: Svaki takmičar ima pravo na neograničen broj nastupa
KOTIZACIJA: 20 KM po takmičaru
NAGRADE:
– U svakoj disciplini k kategoriji prva tri plasirana takmičara osvajaju medalje,
– U svakoj kategoriji tri prvoplasirana takmičara prema zbiru FINA bodova iz 4 discipline nagrađuju se peharom,

KATEGORIJE : 1. DIO
MUŠKI
ŽENSKI
A2001.2001.
B2002.2002.
C2003.2003.
D2004.2004.
E2005.2005.
F2006. i mlađi2006. i mlađe
PROGRAM: 1. DIO
09:00 – tehnički sastanak  (na bazenu)
09:30 – rasplivavanje
10:30 – početak takmičenja
DISCIPLINEKATEGORIJE
1.50m slobodno (M/Ž)ABCDEF
2.100m prsno (M/Ž)ABC
3.50m leđno (M/Ž)ABCDEF
4.100m delfin (M/Ž)ABC
5.100m slobodno (M/Ž)ABC
6.50m prsno (M/Ž)ABCDEF
7.100m leđno (M/Ž)ABC
8.50m delfin (M/Ž)ABCDEF
9.200m slobodno (M/Ž)ABC

PRAVILA 2. DIO
BAZEN: 50m, 10 staza
MJERENJE: Elektronsko “Omega” elektronika
PRAVO NASTUPA: Svaki takmičar ima pravo na neograničen broj nastupa
KOTIZACIJA: 20 KM po takmičaru
NAGRADE: 
– U svakoj disciplini i kategoriji prva tri plasirana takmičara osvajaju medalje,
– U svakoj kategoriji tri prvoplasirana takmičara prema zbiru FINA bodova iz 4 discipline nagrađuju se peharom,

KATEGORIJE : 2. DIO
MUŠKIŽENSKI
G2000.2000.
H1999.1999.
K1998. i stariji1998. i starije
PROGRAM: 2. DIO
14:00 – rasplivavanje
15:00 – početak takmičenja
DISCIPLINEKATEGORIJE
1.400m slobodno (M/Ž)GHK
2.100m prsno (M/Ž)GHK
3.200m leđno (M/Ž)GHK
4.200m slobodno (M/Ž)GHK
5.100m delfin (M/Ž)GHK
6.200m mješovito (M/Ž)GHK
7.100m slobodno (M/Ž)GHK
8.200m prsno (M/Ž)GHK
9.100m leđno (M/Ž)GHK
10.200m delfin (M/Ž)GHK
11.400m mješovito (M/Ž)GHK
12.800m slobodno (Ž)GHK
13.1500m slobodno (M)GHK

PROPOZICIJE(BiH)
LENEX PRIJAVNI FAJL
ONLAJN PRENOS