6-ti Meѓunaroden Novogodišen plivački miting 2016 (MKD)

Međunarodni plivački miting

MESTO: Skopje, Makedonija,
BAZEN: SC „Boris Trajkovski“, 25m, 8 staza,
DATUM: Subota, 24.12.2016.godine,
PRIJAVE: Konačne prijave do 22.12.2016.godine. Prijave slati na e-poštu: aleksandarf@yahoo.com, prijavite se u Lenex obrazcu, klubovi koji nemaju elektronski vid prijava, mogu popuniti svoje propisane prijavne obrasce sa popunjenim podacima Ime, Prezime plivača, godina rođenja, klub i najbolje isplivano vreem u 25m bazenu, u datoj disciplini,
STARTNINA: 180 denara po startu ili 3 € za plivače iz inostranstva,
PRAVILA: Takmičenje se održava po pravilima PFM, FINA i LEN. Svaki plivač ima pravo nastupa u neograničenom broju disciplina,
NAGRADE:
— Prvih troje plasiranih svakoga pola u svakoj kategoriji dobijaju diplome,
— Najbolji plivači u kategoriji dobijaju pehare, (najbolji plivači se dobijaju po zbiru tri najvrednija rezultata),
POČETAK: takmičenje počinje u 12:00, a raspliv jedan sat ranije u 11:00,
NAPOMENA: Samim popunjavanjem prije, klubovi/plivači preuzimaju u celosti odgovornost za svoje zdravstveno stanje. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju nezgode,

KATEGORIJE
KAT.MUŠKIŽENSKI
A1999. i stariji1999. i starije
B2000. i 2001.2000. i 2001.
C2002. i 2003.2002. i 2003.
D2004. i 2005.2004. i 2005.
E2006. i 2007.2006. i 2007.
F2008.2008.
G2009. i mlađi2009. i mlađe
PROGRAM
Br.DisciplinaKategorijaPol
150m slobodnoA, B, C, D, E, F, GM/Ž
2100m mešovitoA, B, C, D, EM/Ž
Dodela diproma za trke 50m slobodno i 100m mešovito
350m delfinA, B, C, D, E, F, GM/Ž
450m prsnoA, B, C, D, E, F, GM/Ž
Dodela diploma za trke 50m delfin i 50m prsno
5100m leđnoA, B, C, D, EM/Ž
6100m slobodnoA, B, C, D, EM/Ž
Dodela diploma za trke 100m leđno i 100m slobodno
750m leđnoA, B, C, D, E, F, GM/Ž
8100m prsnoA, B, C, D, EM/Ž
Dodela diploma za trke 50m leđno i 100m prsno
9100m delfinA, B, C, D, EM/Ž
10200m slobodnoA, B, C, DM/Ž
Dodela diploma za trke 100m delfin i 200m slobodno


PROPOZICIJE_(MKD)

PROPOSITION_(ENG)