Bečejska Zvezda 2019 (SRB)

Znak plivačkog kluba Swim Star iz Bečeja i link na njihovu zvaničnu prezentaciju

Međunarodni plivački miting
Bečejska Zvezda 2019
DATUM ODRŽAVANJA: 07.12.2019. godine,    (English-https://translate.google.com/)
MESTO: OSC „Đorđe Predin Badža”, Bečej,
BAZEN: 25m, zatvoren, 8 staza, temperatura vode 26°C,
ORGANIZATOR: Plivački klub “Swim Star”, Zelena 30, Bečej 21220, tel/faks: 021/6916-646, e-pošta: pkswimstar@gmail.com, tekući račun: 165-19152-13 Addiko banka a.d., PIB: 106061528
BROJ DELOVA: Takmičenje je iz jednog dela,
TIP TAKMIČENJA: Takmičenje po pravilima FINA, a u skladu sa pravilima PSS i pravilima ovog takmičenja,
MERENJE VREMENA: elektronsko,
BROJ STARTOVA: Svaki takmičar ima pravo nastupa u dve discipline i mešovitom,
STARTNINA: 700 din po takmičaru na Br. tr. 165-19152-13 Addiko banka a.d.,  banka
NAGRADE:
  • Prva tri mesta u svakoj kategoriji i u svakoj disciplini će biti nagrađena medaljama,
  • Plivač/plivačica sa najboljim zbirom bodova dve discipline u svakoj kategoriji nagrađuje se peharom,
ROK ZA PRIJAVE: Prijave plivača sa datumom rođenja i najbolje isplivanim rezultatom slati najkasnije do 05.12.2019. u Lenex formatu na e-mail: aca.rosic@gmail.com i pkswimstar@gmail.com
NAPOMENA:
Prijavom plivača klubovi potvrđuju da je isti LEKARSKI SPOSOBAN ZA TAKMIČENJE pa snose odgovornost za njegovo zdravstveno stanje.
INFORMACIJE: Za sve informacije, kontakt – Nikola: +381-65-837-51-87;
SATNICA:
  • 9:00 – Raspliv,
  • 10:00 – početak tamičenja,
KATEGORIJE
A2006.
B2007.
V2008.
G2009.
D2010.
Đ2011.
E2012. i mlađi
PROPOZICIJE
Duž.StilKategorije ( M / Ž)
200mkraulA, B, V, G
50mkraulD, Đ, E
50mprsnoD, Đ, E
100mprsnoA, B, V, G
50mleđnoD, Đ, E
100mleđnoA, B, V, G
50mdelfinD, Đ, E
100mdelfinA, B, V, G
100mmešovitoD, Đ, E
100mmešovitoA, B, V, G
4×50mmešovitoE i mlađi
PROPOZICIJE (SRB)
PRIJAVNI_FAJL/LENEX_ENTRY_FILE
ONLAJL LINK/ON-LINE_LINKpo zavšetku takmičenja