Bjelica kup 2012 (SRB)

III međunarodni mitingZnak plivačkog kluba "Bjelica" iz Vrbasa, organizatora takmičenja
“Bjelica” kup, Vrbas

ORGANIZATOR: Plivački klub “Bjelica”, Vrbas
DATUM ODRŽAVANJA:
14.07.2012.godine
BAZEN: 50m, 6 staza, temperatura vode 26oC
MESTO: bazeni CFK-a Vrbas, Vrbas, Vojvodina
ADRESA: 21460 Vrbas, Nika Miljanića 2
PRAVILA: Takmičenje se odvija po pravilima FINA i PSS
MERENJE: elektronsko
TAKMIČENJE: iz jednog dela
– Organizator nije odgovoran za gubitke, oštećenja i njihove posledice. Ulazak na bazen je na Vašu sopstvenu odgovornost.
– Prijavom plivača, klubovi potvrđuju da je isti lekarski sposoban za takmičenje, te snose odgovornost za njegovo zdravstveno stanje.
INFORMACIJE: tel: +381-21-792-243, mob: +381-60-46-46-036, e-Mail: milosbjelica2310@yahoo.com.
ROK ZA PRIJAVE: Prijave dostaviti do 12.07.2012.godine
ROK ZA ODJAVE: Krajnji rok za odjave je 13.07.2012.godine do 12h radi štampanja startnih lista
FORMAT PRIJAVA: LENEX fajl format, elektronskih prijava na: aca.rosic@gmail.com.
STARTNINA: je 300 RSD po prijavljenom startu za domaće takmičare, a 3€ po prijavljenom startu za takmičare iz inostranstva.
TEKUĆI RAČUN: 310-16244-78 kod NLB Continental banka a.d. – Novi Sad.

KATEGORIJE PLIVAČI I PLIVAČICE
1 A 1997 i stariji
2 B 1999 i 1998
3 C 2000
4 D 2001
5 E 2002
6 F 2003
7 G 2004 i mlađi

PRAVILA MITINGA:
— Plivači mogu da plivaju SVE ČETIRI INDIVIDUALNE discipline + ŠTAFETA
— Kategorije su zatvorene osim za A i G
— Startne liste se formiraju na osnovu vrednosti prijavljenih vremena
— Sabiranjem FINA bodova iz sve četiri discipline, vrši se proglašenje najboljih plivača i najboljih plivačica za svaku kategoriju (po sedam kategoruja u oba pola)
— Ekipno takmičenje: ekipni plasman će biti ordeđen “malim bodovima”, prvih šest takmičara u svakoj kategoriji i to po ključu: 9, 7, 5, 3, 2, 1
ŠTAFETA:
Pravo nastupa ima:
— A 2000 i starije (štafete su odvojene M-Ž)
— B 2001 i 2002 godište (štafete su odvojene M-Ž)
— C 2003 i mlađe
NAGRADE:
Medalje za prve tri štafete M-Ž
Medalje za prva tri takmičara po disciplini u svim kategorijama M-Ž
Diplome za osvojeno 4, 5, 6 mesto u kategoriji C, D, E, F, G
Pehar najboljoj plivačici i najboljem plivaču u svakoj kategoriji (A, B, C, D, E, F, G) sabiranjem FINA bodova iz sve četiri discipline.
Robna nagrada za najmlađu i najmlađeg takmičara
Novčana nagrada za trenere 3 kluba koji imaju najveći broj startova na mitingu
Novčana nagrada za najbolju mušku štafetu kategorije 2001 i mlađe
— Za ekipnog pobednika obezbeđen je pehar
PROGRAM TAKMIČENJA:
Štafeta M/Ž:
1. 4h100m mešovito / A-2000 i stariji / B-2001 i 2002 / C-2003 i mlađi
Individualne discipline:
2. 50m kraul /A, B, C, D, E, F, G
3. 50m prsno /A, B, C, D, E, F, G
4. 50m leđno /A, B, C, D, E, F, G
5. 50m delfin /A, B, C, D, E, F, G
SATNICA MANIFESTACIJE:
— Rasplivavanje: 9:30h
— Delegatski sastanak: 9:30h
— Svečani defile: 10:15h
— početak takmičenja: 10:30h
PROPOZICIJE ORGANIZATORA