Kup Niša 2013 (SRB)

Plivački klub "Niš 2005" iz Niša, njihov znak i link na njihov zvanišni sajtKup Niša 2013

DATUM: 13./14.04.2013.godine
BAZEN: Sportskog centra “Čair” u Nišu
DUŽINA: 50m, 8 staza, temperatura vode 26 º C i vazduha 28 º C
TAKMIČENJE: po pravilima PSS i LEN-a
MERENJE:  elektronsko, Alge electronics
PRAVO NASTUPA: Svaki takmičar ima pravo nastupa u dve discipline u svakom delu programa
NAGRADE: Tri prvoplasirana takmičara u svakoj kategoriji dobijaju medalje. Robno-novčana nagrada plivačici i plivaču koji po važećim FINA tablicama ostvare najvrednije rezultate u zbiru bodova na 200 mešovito i drugoj po bodovima najbolje isplivanoj disciplini.

KATEGORIJE:

MUŠKI / MALEŽENSKE / FEMALE
A: 2003. – i mlađiA: 2003. i mlađe
B: 2001. – 2002.B: 2001. – 2002.
C: 1999. – 2000.C: 1999. – 2000.
D: 1997. – 1998.D: 1997. – 1998.
E: 1996. i starijiE: 1996. i starije

PROGRAM:

I deo  – 13.04.2013.I part – 13.04.2013.
16.00h – Tehnički sastanak i rasplivavanje16.00h – Tehnical meeting and warming up
17.00h – Takmičenje17.00h – Competition
Slobodno50m(A,B,C,D,E)Free
Leđno100m(B,C,D,E)Back
Prsno50m(A,B,C,D,E)Breast
Delfin100m(B,C,D,E)Fly
Mešovito200m(B,C,D,E)Mix
Slobodno400m(C,D,E)Free
II deo  – 14.04.2013.II part – 14.04.2013. 
09.00h – Rasplivavanje09.00h – Warming up
10.00h – Takmičenje10.00h – Competition
Leđno50m(A,B,C,D,E)Back
Slobodno100m(B,C,D,E)Free
Delfin50m(A,B,C,D,E)Fly
Prsno100m(B,C,D,E)Breast
Slobodno200m(B,C,D,E)Free
Mešovito400m(C,D,E)Mix
DODELA NAGRADAPRIZE AWARD

STARTNINA: 1000 dinara ili 10 € za takmičare iz inostranstva.
ROK ZA PRIJAVE: Prijave poslati najkasnije do: 11.04.2013.godine na adresu: PK “Niš 2005”, Žikice Španca br. 10, Niš 18000, e-mail: pknis2005@gmail.com ili okicictomislav@yahoo.com.
PROPOZICIJE (SRB/ENG)