Májové Brno 2015 (CZE)

Znak plivačkog kluba policije "Brno" i link na njihovu stranicuMájové Brno 2015>
International swimming meet

 

ORGANIZATOR:Plivački klub sporista policije “Kometa”, Brno,
DATUM:01. i 02.maj 2015.godine, (petak i subota),
MESTO:Plivački bazen, Brno, Ulica sportova br. 4,
PRIJAVE: Listu prijava molimo poslati do 22.04.2015. na adresu: Sportovní 4, 602 00 Brno,  Czech republic, e-mail: majovebrno@kometaplavani.cz, istovremeno molimo da nas obavestite i o vremenu vašeg dolaska i odlaska,
STARTNINA: 3 € po startu,
BAZEN: Zatvoreni, dimenzija 50m×21m, 8 staza,
MERENJE: Elektronsko, Omega electronics,
NAGRADE: Prva tri takmičara u svakoj kategoriji i disciplini dobiće diplome i poklone, Najbolji rezultat muškaraca i žena bit će nagrađen u obe kategorije,
SMEŠTAJ I ISHRANA:Molimo da nam dosavite rezervacije za ishranu i smeštaj na e-mail: majovebrno@kometaplavani.cz,
INFORMACIJE: Su Vam dostupne na e-mail: majovebrno@kometaplavani.cz, i na www.kometaplavani.cz,

KATEGORIJE
MUŠKIŽENSKI
A – rođeni2001. i 2002.2001. i 2002.
B – rođeni2003. i 20042003. i 2004.
PROGRAM TAKMIČENJA
Takmičenje: Petak, 01.05.2015.godine u 13:00
Zagrevanje: 12:00 do 12:50
1.200mslobodnomuškiA
2.200mslobodnomuškiB
3.200mslobodnoženeA
4.200mslobodnoženeB
5.50mprsnomuškiA
6.50mprsnomuškiB
7.50mprsnoženeA
8.50mprsnoženeB
9.100mleđnomuškiA
10.100mleđnomuškiB
11.100mleđnoženeA
12.100mleđnoženeB
13.200mmešovitomuškiA
14.200mmešovitomuškiB
15.200mmešovitoženeA
16.200mmešovitoženeB
17.100mdelfinmuškiA
18.100mdelfinmuškiB
19.100mdelfinženeA
20.100mdelfinženeB
21.200mprsnomuškiA
22.200mprsnomuškiB
23.200mprsnoženeA
24.200mprsnoženeB
25.50mslobodnomuškiA
26.50mslobodnomuškiB
27.50mslobodnoženeA
28.50mslobodnoženeB
Takmičenje: Subota, 02.05.2015.godine u 09:00
Zagrevanje: 08:00 do 08:50
29.200mleđnomuškiA
30.200mleđnomuškiB
31.200mleđnoženeA
32.200mleđnoženeB
33.50mdelfinmuškiA
34.50mdelfinmuškiB
35.50mdelfinženeA
36.50mdelfinženeB
37.100mprsnomuškiA
38.100mprsnomuškiB
39.100mprsnoženeA
40.100mprsnoženeB
41.100mslobodnomuškiA
42.100mslobodnomuškiB
43.100mslobodnoženeA
44.100mslobodnoženeB
45.200mdelfinmuškiA
46.200mdelfinmuškiB
47.200mdelfinženeA
48.200mdelfinženeB
49.50mleđnomuškiA
50.50mleđnomuškiB
51.50mleđnoženeA
52.50mleđnoženeB

PROPOZICIJE/PROPOSITION