Mladost kup 2019 (BiH)

ORGANIZATOR: PK “Mladost”, Banja Luka,   ENGLISH(translate.google.com)
DATUM: 23.02.2019.,
MJESTO:
Banja Luka, Bosna i Hercegovina,
TAKMIČENJE:U dva dijela,
ZAJEDNIČKE ODREDBE:
BAZEN: Gradski olimpijski bazen “GOB”, Banja Luka,  50m, 10 pruga,
MJERENJE:Elektronsko “Omega” sistem,
PRAVO NASTUPA: Svaki takmičar ima pravo na neograničen broj nastupa,
KOTIZACIJA: 5,00 KM po startu,
NAGRADE: 
  • U svakoj disciplini i kategoriji prva tri plasirana takmičara osvajaju medalje,
  • U svakoj kategoriji prvoplasirani takmičar prema zbiru FINA bodova iz 4 discipline nagrađuje se peharom,
PRIJAVE: do 20.02.2019.godine, na e-poštu: swim.timing.bih@gmail.com ili micinsasa64@gmail.com,
NAPOMENA: Prijavom takmičara klubovi garantuju da su isti zdravstveno sposobni za takmičenje.
KATEGORIJE : 1. DIO

MUŠKI
ŽENSKI
D 2007. 2007.
Đ 2008. 2008.
E 2009. 2009.
Ž 2010. 2010.
Z
2011. i mlađi 2011. i mlađe
PROGRAM: 1. DIO
09:30 – rasplivavanje
10:30 – početak takmičenja

DISCIPLINEKATEGORIJE
1. 50m slobodno (M/Ž) D, Đ, E, Ž, Z
2. 100m prsno (M/Ž) D, Đ, E, Ž
3. 50m leđno (M/Ž) D, Đ, E, Ž, Z
4. 100m delfin (M/Ž) D, Đ, E, Ž
5. 100m slobodno (M/Ž) D, Đ, E, Ž
6. 50m prsno (M/Ž) D, Đ, E, Ž, Z
7. 100m leđno (M/Ž) D, Đ, E, Ž
8. 50m delfin (M/Ž) D, Đ, E, Ž, Z
9. 200m slobodno (M/Ž) D, Đ, E, Ž
KATEGORIJE : 2. DIO

MUŠKIŽENSKI
A 2003. i stariji 2003. i starije
B 2004.2004.
V 2005. 2005.
G 2006. 2006.
PROGRAM: 2. DIO
14:00 – rasplivavanje
15:00 – početak takmičenja

DISCIPLINEKATEGORIJE
1. 400m slobodno (M/Ž) A, B, V, G
2. 100m prsno (M/Ž) A, B, V, G
3. 200m leđno (M/Ž) A, B, V, G
4. 200m slobodno (M/Ž) A, B, V, G
5. 100m delfin (M/Ž) A, B, V, G
6. 200m mješovito (M/Ž) A, B, V, G
7. 100m slobodno (M/Ž) A, B, V, G
8. 200m prsno (M/Ž) A, B, V, G
9. 100m leđno (M/Ž) A, B, V, G
10. 200m delfin (M/Ž) A, B, V, G
11. 400m mješovito (M/Ž) A, B, V, G
12. 1500m slobodno (M) A, B, V, G
13. 800m slobodno (Ž)A, B, V, G
PROPOZICIJE(BiH)/PROPOSITION(BIH)