Pomozimo postradale u poplavama širom Srbije – Maj 2014 (SRB)

Znak plivačkog saveza Srbije i link na njihovu zvaničnu stranicuZnak plivačkog kluba 11. April i link na njihovu zvaničnu stranicu

 

Humanitarno takmičenje

Pomozimo postradale u poplavama širom Srbije – Maj 2014.

DATUM: 24.05.2014. godine
BAZEN: SRC „11.April”, Novi Beograd, Autoput br. 2, 50m, 8 staza
MERENJE: Elektronsko, Sprint elektronika,
OBRADA: Milomir Milovanović (Miki – Šiško)
BROJ DELOVA: Takmičenje je iz jednog dela,
PRAVO NASTUPA: Na takmičenju mogu nastupiti takmičari klubova PSB. Jedan takmičar, kategorije A ima pravo nastupa DVE discipline (dve 50-ice), a takmičari B kategorije mogu nastupiti SAMO u JEDNOJ disciplini (100-tka delfin ili leđno ili prsno ili kraul) .
Radi interesantnosti, a i karaktera takmičenja, 50-ice će se plivati po disciplinama, ali izmešano muški/ženski.
Trka na 100 metara će se plivati em izmešano po polu (muški/ženski) em po disciplinama (na pr: u jednoj trci mogu nastupiti tri plivača i pet plivačica, neko pliva delfin, neko prsa, neko kraul, a neko leđno). Iz tog razloga, je OBAVEZNO navesti u prijavi ŠTA pliva pojedini takmičar (koju disciplinu) i upisati vreme najbolje isplivanog rezultata.
Rezultati će biti izdvojeni sumarno, odvojeno muški od ženskih.
STARTNINA: Za ovo takmičenje nema startnina, već svaki učesnik treba da donese nešto od stvari neophodnih postradalima (higijenski preparati, voda, sokovi, garderoba,…)
Svi prijavljeni takmičari moraju imati dokaz o zdravstvenoj sposobnosti, ne stariji od 6 meseci (lekarski pregled obavljen kod specijaliste sportske medicine). Dokaz o izvršenom zdravstvenom pregledu je overeni spisak svih prijavljenih takmičara od strane kluba.
NAGRADE-PRIZNANJA: Svi učesnici takmičenja dobiće diplomu – zahvalnicu za učešće na ovoj humanitarnoj manifestaciji

 

KATEGORIJE:
MUŠKI I ŽENSKI TAKMIČARI
A)7 do 10 godina (2004. do 2007)
B)11 godina i stariji (2003. i stariji)
PRIJAVA: Prijava treba da sadrži
— 1. Ime i prezime takmičara,
— 2. datum rođenja (dan, mesec i godina)
— Prijave slati u Lenex formatu. Klub može prijaviti rezultat takmičaru, bez dokaza o isplivanom rezultatu.
ROK ZA PRIJAVE: Prijave poslati do 23.05.2014.godine do 23.59 sati, na e-poštu: pk11april@yahoo.com
SATNICA: Rasplivavanje počinje u 15:00 traje do 15:30, Otvaranje u 15:35. U 15:40 početak takmičenja.
PROGRAM TAKMIČENJA:
Subota, 24.05.2014.godine
15:00rasplivavanje (do 15:30h)
15:30Otvaranje  
15:35takmičenje
50m slobodnoM/ŽA
50m prsnoM/ŽA
50m leđnoM/ŽA
50m delfinM/ŽA
100m slobodno (svi stilovi)M/ŽB

PROPOZICIJE (SRB)
LENEX PRIJAVNI FAJL 
ON-LINE LINK