PRVA TRKA 2012 (SRB)

TAKMIČENJE U DALJINSKOM PLIVANJUZnak PVK "Poleta" iz Sombora i link na njihovu matičnu stanicu

POLET KUP 2012 «PRVA TRKA» SOMBOR

1. Organizator: PVK Polet, Sombor
2. DUŽINA STAZE je 2500m. Pliva se od Švrakine ćuprije (drugi železnički most) do Štranda.
3. VREME ODRŽAVANJA: 17. jun 2012. (nedelja, 14 časova)
4. MESTO: Kupalište ŠTRAND na kanalu
5. PRAVO UČEŠĆA imaju svi prijavljeni takmičari, koji se podvrgnu lekarskom pregledu na licu mesta. Svaki takmičar nastuma na sopstvenu odgovornost i o svom trošku.
6. PRIJAVE: se šalju na e-mail: gimre@pkpolet.org.rs
7. Rok za prijavu je 15. jun 2012. godine
8. PRIJAVE NA LICU MESTA SE UZIMAJU U OBZIR najkasnije do 13 časova u NEDELJU, ali Vas molimo da prijave izvršite do naznačenog roka, da bi se mogli na vreme organizovati.
9. STARTNINA iznosi 500 din i sadrži i ručak.
10. Startnina se uplaćuje 17.06.2012.godine od 12,3o do 13,30 časova na mestu takmičenja.
11. Propozicije takmičenja / Proposition