Rezultati “Samir Ćirak Ćiro”

13.11.2010. god. održan je Međunarodni plivački miting “Samir Čirak Ćiro” u Tuzli, na bazenu hotela “Tuzla”

Rezultate možete naći na našim stranicama za onlajn rezultate u 2010.godini.

Link na kompletan zapisnik (prepis-rekonstrukcija originalnog zapisnika).

Originalne rezultate možete naći na datom linku (ukoliko stranica još radi).
___