Serbia Grand Prix – Kup Zrenjanin 2013 (SRB)

Znak plivačkog kluba "Proleter" i link na njihovu matičnu stranicuSerbia Grand Prix
Kup Zrenjanin 2013

DATUM ODRŽAVANJA: od 07.-10.11.2013.
ORGANIZATOR: Takmičenje organizuju: Plivački savez Srbije i Plivački klub “Proleter” iz Zrenjanina
ADRESA KLUBA: Plivački klub «PROLETER», Jovana Trajkovića bb, 23000 ZRENJANIN, SRBIJA.
BAZEN: Zatvoreni bazen Sportskog centra “Jug”, ul. Jovana Trajkovića bb, temperatura vode 26 °C i vazduha 28 °C, dužine 25 m, sa 8 staza, + prostor za rasplivavanje i isplivavanje.
PO PRAVILIMA: Takmičenje se održava po pravilima FINA i Pravilnicima i Propozicijama PSS za 2013.godinu
MERENJE: Merenje vremena je automatsko “Colorado Time System”
TIP TAKMIČENJA: Takmičenje je pojedinačno i ekipno.

KATEGORIJE:
MuškiŽenski
AapsolutnaAApsolutna
B1997. i 1998. (15/16)B1999. i 2000. (13/14
C1999. i mlađi (14 i mlađi)C2001. i mlađe (12 i mlađi)

 

PROGRAM:
Kvalifikacije
Četvrtak 10:00Petak 10:00
150mslobodno  muški150mleđno muški
250mprsno žene250mdelfin žene
3200mmešovito muški3400mmešovito muški
4100mleđno žene4100mmešovito žene
5200mleđno muški5100mslobodno muški
6200mdelfin žene6200mprsno žene
7100mprsno muški74×50mslobodno muški B/C
8200mmešovito žene8800mslobodno žene
9400mslobodno muški
10100mslobodno ženeNedelja 10:00
11100mdelfin muški150mslobodno žene
124×50mslobodno žene250mdelfin muški
3400mmešovito žene
Subota 10:004200mprsno muški
150mleđno žene5200mslobodno žene
250mprsno muški6200mslobodno muški
3400mslobodno žene7200mleđno žene
4100mleđno muški84×50mmešovito muški B/C
5100mprsno žene
6100mmešovito muški
7100mdelfin žene
8200mdelfin muški
94×50mmešovito žene B/C
101500mslobodno muški
Polufinale – Finale
Četvrtak 18:00Petak 18:00
150mslobodno muškipolu-finale1800mslobodno ženefinale
250mprsno ženepolu-finale250mleđno muškipolu-finale
3400mslobodno muškifinale350mdelfin ženepolu-finale
4100mleđno ženepolu-finale4400mmešovito muškifinale
5100mdelfin muškipolu-finale5200mprsno ženefinale
6200mmešovito ženefinale6100mprsno muškifinale
7100mprsno muškipolu-finale7100mslobodno ženefinale
8200mdelfin ženefinale8100mslobodno muškipolu-finale
9200mmešovito muškifinale9100mleđno ženefinale
10100mslobodno ženepolu-finale19100mdelfin muškifinale
1150mslobodno muškifinale11100mmešovito ženepolu-finale
1250mprsno ženefinale1250mleđno muškifinale
13200mleđno muškifinale1350mdelfin ženefinale
144×50mslobodno ženeA144×50mslobodno muškifinale
154×50mslobodno muškiA
Subota 18:00Nedelja 18:00
11500mslobodno muškifinale150mslobodno ženepolu-finale
250mleđno ženepolu-finale250mdelfin muškipolu-finale
350mprsno muškipolu-finale3400mmešovito ženefinale
4400mslobodno ženefinale4200mprsno muškifinale
5100mmešovito muškipolu-finale5200mslobodno ženefinale
6100mprsno ženepolu-finale6100mmešovito muškifinale
7100mleđno muškipolu-finale7100mdelfin ženefinale
8100mmešovito ženefinale8200mslobodno muškifinale
9200mdelfin muškifinale9100mprsno ženefinale
10100mdelfin ženepolu-finale10100mleđno muškifinale
11100mslobodno muškifinale11200mleđno ženefinale
1250mleđno ženefinale1250mdelfin muškifinale
1350mprsno muškifinale1350mslobodno ženefinale
144×50mmešovito ženefinale144×50mmešovito muškiA
15.4×50mmešovito ženeA
PRAVO NASTUPA: Pravo nastupa imaju plivači koji su registrovani u skladu sa Registracionim  pravilnikom PSS i koji po godini rođenja pripadaju navedenim kategorijama. Pravo nastupa imaju i plivači iz inostranstva. Za plivače u A kategoriji nema ograničenja za nastupe u individualnim disciplinama, dok plivači u B i C kategoriji imaju pravo nastupa u dve individualne discipline po delu takmičarskog programa.
ROK ZA PRIJAVE: Utorak, 05.novembar 2013.god. do 10:00 na e-mail: prijave@serbia-swim.org.rs.
ROK ZA ODJAVE: Sreda, 06.novembar 2013.god. do 10:00 na e-mail:  prijave@serbia-swim.org.rs. STARTNINA: Domaći takmičari koji nastupaju u okviru B i C kategorije: 700 dinara. Domaći plivači koji nastupaju u okviru A kategorije, ne plaćaju startninu. Startnina za strane pliavče iznosi 7 €.
FORMIRANJE GRUPA: Grupe za kvalifikacije se formiraju u odnosu na nosioce grupa, na osnovu prijavljenih rezultata. Takmičar sa najboljim prijavljenim rezultatom je nosilac poslednje grupe, takmičar sa drugim prijavljenim rezultatom je nosilac prethodne grupe itd.
KVALIFIKACIJE: Kvalifikacije se plivaju u svim individualnim disciplinama u prepodnevnim delovima takmičarskog programa bez obzira na broj prijavljenih takmičara izuzev u disciplinama 800m slobodno i 1500m slobodno gde se grupe formiraju u odnosu na vrednost prijavljenog rezultata. Grupa sa najboljim prijavljenim rezultatima pliav u poslepodnevnom (finalnom) delu dok sve ostale grupe plivaju u prepodnevnom (kvalifikacionom) delu takmičenja. Konačni plasman se određuje nakon plivanje poslednje (najbrže) grupe u poslepodnevnom delu.
U slučaju velikog broja prijavljenih takmičara Vrhovni sudija zadržava pravo izmena rasporeda plivanja grupa. U tom slučaju, poslednje tri grupe u svakoj individualnoj disciplini, izuzev u disciplinama 800m i 1500m sloborno, odnosno u štafetama, nastupaju odmah na početku prepodnevnog dela takmičarskog programa. Po završetku plivanja poslednje tri grupe u okviru svake discipline, objavljuju se preliminarni rezultati završenih trka, a takmičarski program se nastavlja plivanjem svih preostalih grupa u okviru svake individualne discipline programa. Po završetku plivanja svih grupa u okviru individualne discipline se objavljuju zanični rezultati za tu disciplinu i spiskovi takmičara oji su se plasirali u polufinale, odnosno finale.
POLUFINALA I FINALA: Sve polufinalne trke se plivaju u poslepodnevnim delovima takmičarskog programa. Discipline na 50m i 100m podrazumevaju plivanje polufinalnih i finalnih trka, dok discipline 200m i 400m podrazumevaju plivanje samo finalnih trka.
Odjave za polufinalne i finalne trke se vrši pismeno, najkasnije 30 minuta po obravljivanju zvaničnih rezultata u kvalifikacijama za određenu disciplinu.
ŠTAFETE: Jedan takmičar može da nastupi u jednoj štafeti po delu takmičenja i svaki klub može da prijavi samo jednu štafetu po takmičarskoj kategoriji. Štafete se prijavljuju zajedno sa ostalim individualnim disciplinama do isteka roka za prijave. Poimenična prijava štafeta se vrši na početku svakog dela takmičarskog programa. Prijavljena štafeta za koju se u navedenom vremenskom roku ne izvrši poimenična prijava izmena će biti diskvalifikovana.štafete prijavljene u B i C kategoriji se plivaju u prepodnevnom delu, a štafete prijavljene u A kategoriji se plivaju u poslepodnevnom delu takmičarskog programa
SPORTSKA OPREMA: Svi takmičari su obavezni da nastupaju u adekvatnoj sportskoj opremi u skladu sa FINA pravilima. Sportska oprema za takmičare domaćih klubova može imati isključivo klubska ili nacionalna obeležja. Za takičare domaćih klubova je zabranjena upotreba sportske opreme sa obeležjima stranih država.
TEHNIČKI SASTANAK: Tehnički sastanak će se održati na bazenu Sportskog centra “Jug”, 07.novembra 2013.godine sa početkom u 9:00.
NAGRADE:
— Tri prvoplasirana takmičara u svakoj kategoriji se nagrađuju medaljama,
— Dodela medalja u B i C kategoriji će se za sve individualne discipline i štafeti vršiti u prepodnevnom delu, u toku trajanja takmičarskog programa, izuzev u disciplinama 800m i 1500m slobodno za koj će se medalje dodeliti po završetku plivanja grupa sa najboljim prijavljenim rezultatima u poslepodnevnom delu programa,
— Dodela medalja u A kategoriji će se za sve individualne discipline i štafete vršiti u poslepodnevnom delu prosle finalnih trka u datim disciplinama,
— Finalne trke u disciplinama 100m deltin za muškarce i žene nose naziv “Memorijalna trka Miloš Popov”. Pobednici ovih trka će biti nagrađeni posebnom nagradom,
— Svi osvajači medalja su dužni da se pojave na dodeli medalja i nagrada na vreme i u adekvatnoj sportskoj opremi,
NAGRADNI FOND: Tri plivača i tri plivačice koji po FINA bodovima isplivaju tri najvrednija rezultata će biti nagrađeni novčano u sledećim iznosima:
— A kategoriju (muški i ženski) – 500 €
— B kategorija (muški i ženski) – 300 €
— C kategorija (muški i ženski) – 100 €
EKIPNI POBEDNIK: Ekipu svakog kluba sačinjavaju tri takmičara (bez obzira na pol i kategoriju) koji isplivaju tri najbolja rezultata po FINA tablicama. Ekipni pobednik je ekipa koja ostvari najveću vrednost FINA bodova. Ekipni pobednik će se nagraditi peharom KUPA ZRENJANIN,
SMEŠTAJ: Organizator je predvideo specijalni aranžman u smeštajnim objaktima u Zrenjaninu. Kontakt za sve informacije i rezervacije smeštaja: dragan.pkproleter@gmail.com,
PROPOSITION/PROPOZICIJE
LENEX ENTRY FILE/PRIJAVNI FAJL