Sprint 2018 (SRB)

Znak plivačkog kluba Swim Star iz Bečeja i link na njihovu zvaničnu prezentaciju
DATUM ODRŽAVANJA: 20.10.2018. godine,     (English-https://translate.google.com/)
MESTO: Bečej,  
BAZEN: Zatvoreni bezen “Đorđe Predin-Badža”,  25m, 8 staza, temperatura vode 26°C
TIP TAKMIČENJA: Takmičenje iz jednog dela, po pravilima FINA a u skladu sa pravilima PSS  i pravilima ovog takmičenja
MERENJE VREMENA: elektronsko,
PRAVO NASTUPA: Svaki takmičar/ka ima pravo nasutpa u dve discipline, u mešovitom,
STARTNINA: 700 din na Br. tr. 165-19152-13 Hypo-alpe adria banka
NAGRADE: 

  • Prva tri mesta u svakoj kategoriji i svakoj disciplini će biti nagrađeni medaljama ,
  • Plivač/Plivačica sa najboljim zbirom bodoca dve discipline u svakoj kategoriji nagrađuje se peharom,

ROK ZA PRIJAVE: Prijave plivača sa datumom rođenja i najbolje isplivanim rezultatom poslati u Lenex formatu najkasnije do 17.10.2018. god. na e-poštu: aca.rosic@gmail.com i pkswimstar@gmail.com
INFORMACIJE: Za sve informacije, kontakt: Nikola: +381 65 837 51 87,
NAPOMENA: Prijavom plivača klubovi potvrđuju da je isti lekarski sposoban za takmičenje, pa snose odgovornost za njegovo zdravstveno stanje,

KATEGORIJE
MUŠKIŽENSKI
A2006.2006.
B2007.2007.
C2008.2008.
D2009.2009.
E2010.2010.
F2011. i mlađi2011. i mlađe
PROGRAM TAKMIČENJA
09:00 – raspliv
10:00 – početak takmičenja
DISCIPLINE
STILKAT. M i Ž
50mKraulD, E, F
100mKraulA, B, C
50mPrsnoA, B, C, D, E, F
50mLeđnoA, B, C, D, E, F
50mDelfinA, B, C, D, E, F
100mMešovitoA, B, C, D, E, F
4×50Kraul ( 2M + 2Ž )

PROPOZICIJE (SRB)