Sveti Nikola 2018 (SRB)

Znak plivačkog kluba "Sveti Nikola" iz Niša i link na njihovu stranicu

XXVII Plivački miting
“Sveti Nikola” 2018 Niš

DATUM ODRŽAVANJA: 22 – 23.12.2018. (subota i nedelja),     (English-https://translate.google.com/)
MESTO:
Bazeni SRC “Čair”,  Niš, ulica IX.Brigade br. 10, 
MERENJE:
elektronsko “Alge Timing”, 
DUŽINA: 50m, 8 staza, temperatura vode 260C, vazduha 280C, 
ROK ZA PRIJAVE:
do srede 19.12.2018. do 24.00 sata, u Lenex fajlu, klubovi koji nemaju mogućnost slanja u Lenexu prijave mogu slati na e-poštu: pksvetinikola@gmail.com
ROK ZA ODJAVE:
do četvrtka 20.12.2018. do 24.00 sata,
STARTNINA:
400 dinara po startu za domaće i 4€ za inostrane klubove, 
PRAVILA:
Takmičenje je organizovanu u skladu sa pravilima FINA-e i PSS,

 • Svaki plivač ima neograničeno pravo nastupa u svakom delu programa, 
 • U popodnevnom delu plivaće se finala bez obzira na godište takmičara,
 • U disciplinama 800 i 1500m slobodno u finalu će plivati grupa sa najbolje prijavljenim vremima, 
 • Ukoliko  u kvalifikacijama ima više prijavljenih takmičara, organizator ima pravo da to svede na 16 najboljih po vremenima,

NAGRADE:

 • Tri prvoplasirana u kategorijama B, V, G i D dobijaju medaljame,
 • Najuspešniji takmičari u finalu dobijaju medalje bez obzira na kategoriju,
 • Trka na 50m delfin je memorijalna “Aleksandar Jovanović” i pobednik u finalu se nagrađuje peharom,
 • Najuspešniji plivači u muškoj i ženskoj kategoriji nagrađuju se novčano (kategorije A, B, V). Kategorije G i D dobijaju robne nagrade.
 • Pobednici se dobijaju zbirom LEN bodova iz tri isplivane discipline i to:
  • 1. kategorija A – 300 €, (da se dodeli nagrada u kategoriji A, bar jedan rezultat mora biti iznad 700 FINA bodova)
  • 2. kategorija B – 200 €,
  • 3. kategorija V – 100 €,
KATEGORIJE
MUŠKIŽENSKI
A1999. i starijiA2000. i starije
B2000. i 2001.B2001. i 2002.
V2002. i 2003.V2003. i 2004.
G2004. i 2005.G2005. i 2006.
D2006. i mlađiD2007. i mlađe
PROGRAM TAKMIČENJA
I DEO – 22.12.2018.
Raspliv: 8.30 sati
Takmičenje: 9.30 sati
1.50m prsnoMKvalifikacije
2.50m slobodnoŽKvalifikacije
3.50m delfinMKvalifikacije
4.50m leđnoŽKvalifikacije
5.400m mešovitoMKvalifikacije
6.200m mešovitoŽKvalifikacije
7.100m slobodnoMKvalifikacije
8.100m prsnoŽKvalifikacije
9.100m leđnoMKvalifikacije
10.100m delfinŽKvalifikacije
11.200m delfinMKvalifikacije
12.200m slobodnoŽKvalifikacije
13.400m slobodnoMKvalifikacije
14.200m leđnoŽKvalifikacije
15.200m prsnoMKvalifikacije
16.800m slobodnoŽI grupa
PROGRAM TAKMIČENJA
II DEO – 22.12.2018.
Raspliv: 16.30 sati
Takmičenje: 17.30 sati
1.50m prsnoMFinale
2.50m slobodnoŽFinale
3.50m delfinMFinale
4.50m leđnoŽFinale
5.400m mešovitoMFinale
6.200m mešovitoŽFinale
7.100m slobodnoMFinale
8.100m prsnoŽFinale
9.100m leđnoMFinale
10.100m delfinŽFinale
11.200m delfinMFinale
12.200m slobodnoŽFinale
13.400m slobodnoMFinale
14.200m leđnoŽFinale
15.200m prsnoMFinale
16.800m slobodnoŽII grupa
PROGRAM TAKMIČENJA
III DEO – 23.12.2018.
Raspliv: 08.30 sati
Takmičenje: 09.30 sati
1.50m prsnoŽKvalifikacije
2.50m slobodnoMKvalifikacije
3.50m delfinŽKvalifikacije
4.50m leđnoMKvalifikacije
5.400m mešovitoŽKvalifikacije
6.200m mešovitoMKvalifikacije
7.100m slobodnoŽKvalifikacije
8.100m prsnoMKvalifikacije
9.200m leđnoŽKvalifikacije
10.100m delfinMKvalifikacije
11.200m delfinŽKvalifikacije
12.200m slobodnoMKvalifikacije
13.400m slobodnoŽKvalifikacije
14.200m leđnoMKvalifikacije
15.200m prsnoŽKvalifikacije
16.1500m slobodnoMI grupa
PROGRAM TAKMIČENJA
IV DEO – 23.12.2018.GODINE
Raspliv: 16.30 sati
Takmičenje: 17.30 sati
1.50m prsnoŽFinale
2.50m slobodnoMFinale
3.50m delfinŽFinale
4.50m leđnoMFinale
5.400m mešovitoŽFinale
6.200m mešovitoMFinale
7.100m slobodnoŽFinale
8.100m prsnoMFinale
9.100m leđnoŽFinale
10.100m delfinMFinale
11.200m delfinŽFinale
12.200m slobodnoMFinale
13.400m slobodnoŽFinale
14.200m leđnoMFinale
15.200m prsnoŽFinale
16.1500m slobodnoMII grupa

PROPOZICIJE SRB
PROPOZICIJE ENG