VII PLIVAČKI MEMORIJAL ’’LAZAR STOJŠIĆ’’ 2012 (SRB)

VII  PLIVAČKI MEMORIJAL ’’LAZAR STOJŠIĆ’’- BečejZnak plivačkog kluba "Bečej" iz Bečeja, organizatora takmičenja

 
1. DATUM  ODRŽAVANJA:  31.03.2012 godine (SUBOTA)
2. POČETAK:

 • –  09.00h –  rasplivavanje
 • –  10.00h –  početak takmičenja

3. MESTO: Zatvoreni bazen OSC „MLADOST“ – BEČEJ, 25m, 8 staza, temperatura vode 26°C
4. MERENJE: elektronsko/ručno
5. TAKMIČENJE: pojedinačno, po pravilima PSS I FINA
6. KATEGORIJE:  Dečaci  i devojčice

 • A+  2004 i mlađi
 • A    2003
 • B    2002
 • C   2001
 • D   2000
 • E   1999
 • F   1998
 • G   1997
 • H   1996 i stariji

 

7. PRAVO NASTUPA: Jedan takmičar ima pravo da nastupa u dve discipline i u štafeti
8. PROGRAM:

 Discipline
100m delfin    D E F G H50 m prsno        A+ A B C
50m delfin      A+ A B C100m kraul       D E F G H
100m leđno       E F G H50m kraul         A+ A B C
50m leđno        A+ A B C200m mešovito  D E F G H
100m prsno      D E F G HŠTAFETA 8 x 50m (miks muško-ženske)

9. MEMORIJALNA TRKA:  ’’LAZA STOJŠIĆ’’100m prsno (H kategorija) se posebno nagrađuje
10. ŠTAFETE: 8×50m KRAUL (4 muških i 4 ženskih)  -apsolutna
11. NAGRADE: tri prvo plasirana takmičar u svakoj kategoriji, i štafete nagrađuju se medaljama
12. PRIJAVA: 800.00 dinara po takmičaru
13. ROK ZA PRIJAVE: PRIJAVE SLATI DO 27.03.2012 god (utorak). Naknadno poslate prijave se neće prihvatiti.
14. ADRESE ZA KONTAKT:

15. Propozicije PDF (SRB)

Očekujemo od organizatora takmičenja da nam dostavi i Lenex prijavni fajl (link do njega) i On-line link za praćenje rezultata takmičenja.