Zimsko prvenstvo BiH za MP/P, MK/K 2015 (BiH)

Znak plivačkog kluba "Novi grad" iz Sarajeva, organizatora ovog takmičenja

 

ORGANIZATOR TAKMIČENJA: PLIVAČKI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE,
SUORGANIZATOR TAKMIČENJA: Olimpijski bazen “Otoka”, Sarajevo,
MJESTO: Sarajevo,
BAZEN: Olimpijski bazen „Otoka“, Sarajevo, 25m a 8 staza, temperatura vode 26-280C
DATUM: 21./22.03.2015.godine,
MJERENJE: Elektronsko „OMEGA ELECTRONIC“,
PRAVILA: Takmičenje se održava po pravilima FINA-e, a u skladu s pravilima PS BiH. Takmičar može nastupiti u dvije discipline i jednoj štafeti po dijelu takmičenja.
NAPOMENA: Prvenstvo je zatvoreno za sve kategorije osim za APSOLUTNU.

KATEGORIJE
KATEGORIJE TAKMIČARAMUŠKARCIŽENE
MK/MP 2003. i mlađi2005. i mlađe
K/P Limit2001./2002. 200 bodova2003./2004. 200 bodova

Limiti su dati prema tablicama FINA 2014 bodova (za 25 metarske bazene). Kazna za neisplivani limit iznosi 5 KM po neisplivanom rezultatu. Limiti se moraju isplatiti po završetku svakog dijela takmičenja.

PROGRAM  TAKMIČENJA I RASPORED DISCIPLINA
Subota, 21.03.2015Subota, 21.03.2015Nedelja, 22.03.2015
07:00 – raspliv15:30 – raspliv7:00 – raspliv
9:00 – takmičenje17:00 – takmičenje9:00 – takmičenje
50m delfin50m prsno50m leđno
400m slobodno200m slobodno100m slobodno
100m prsno200m leđno200m delfin
100m leđno100m delfin100m mješovito
50m slobodno400m mješovito200m prsno
200m mješovito1500m slobodno M-K/P
800m slobodno Ž / M-MK/MP
4×50m slobodno4×100m slobodno4×50m mješovito

STARTNINA: Startnina iznosi 20 KM. Klubovi prijavljeni za pojedinačno prvenstvo, dužni su da, prema poimeničnom spisku prijavljenih takmičara uplate prijavnu taksu – startninu za svakog pojedinog takmičara, osim ako je odjavljen 24 sata prije početka takmičenja ,
NAGRADE:
— Tri prvoplasirana takmičara u svim kategorijama će biti nagrađeni medaljama,
— Tri prvoplasirane ekipe po kategorijama će biti nagrađene peharima,
BODOVANJE TAKMIČARA: boduje se 8 takmičara u svakoj kategoriji (po pravilniku PS BiH).
PRIJAVE: Se šalju organizatoru i obradi OBAVEZNO ISTOVREMENO na ove tri adrese: psbih@yahoo.com, psfbih@gmail.com i mmilomir@gmail.com (elektronska prijava sadrži sve propisane podatke, te ih nećemo navoditi, a za vremena, mogu se uzimati sva vremena od 21.03.2014 do danas, isplivana na 25m bazenu samo po članu 7. propozicija PS BiH),
Prijave se predaju u “elektronskoj formi”, u Lenex formatu u propisanoj propozicionoj prijavi koja će biti istaknuta na Web stranici.
ROK ZA PRIJAVE: Krajnji rok za prijave takmičara i štafeta je srijeda, 18.03.2015.godine do 24.00. Naknadnih prijava štafeta i takmičara neće biti,
ROK ZA ODJAVE: Krajnji rok za odjave je četvrtak, 19.03.2015.godine do 24:00, ne mogu se ispravljati ni discipline ni prijavljivati nove štafete, već samo vršiti odjave takmičara ili pojedinih disciplina ili štafeta.
Preliminarne startne liste će se objaviti do četvrtka 19.03.2015.godine do 24:00,
NAPOMENA: – Član 12. PROPOZICIJA za održavanje prvenstva BiH u plivanju u 2015.godini
— Klub za koga se utvrdi da je dao netačne podatke o isplivanom vremenu takmičara, u prijavi za takmičenje (a ne može ga dokazati), kazniće se sa 300 (tristotine) KM.
— Za netačno prijavljeno godište takmičara, kao i lažno ime, klub će biti kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 1000 (hiljadu) KM uz pokretanje disciplinskog postupka za odgovorno lice u klubu,
PROPOZICIJE TAKMIČENJA
ON-LINE LINK
LENEX PRIJAVNI FAJL