Делфин спринт 2021 (MKD)

Знак пливачког такмичења и линк на званичну страницу организатора
НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА:  IV Делфин Спринт 2021,    /  (English-https://translate.google.com/)
ОРГАНИЗАТОР: Пливачки клуб “Делфин”, Скопје, Булевар Јане Сандански 19/2-3, Скопје, aleksandarf@yahoo.com, pvkdelfin@pvkdelfin.org.mk, Текући рачун: 300000001619936, ЕДБ 4030003468403, Комерцијална банка, тел: +389 78 386 236, 
ДАТУМ:  03.10.2021.године, 
МЕСТО: Скопје, 

БАЗЕН: Олимпијски базен Аеродром, тип отворен,  алтернативан – затворен олимпијски базен “Центар”, 50m, 8 стаза, температура воде 26,5 0C и базен за загревање од 25m × 12m,
МЕРЕЊЕ ВРЕМЕНА: Електронско, Omega OSM6,
ПРАВИЛА: Пливачко такмичење ће се одвијати по правилима FINA и Нациналне пливачке федерације Р.С. Македоније,
БРОЈ НАСТУПА: Сваки учесник има право на неограничен број наступа. 
СТАРТНИНА: 200 денара по старту за домаће такмичаре, а за госте из иностранства 4 € по старту.  
НАПОМЕНА: Пливачи могу наступити у свим дисциплинама у АПСОЛУТНОЈ категорији,
НАГРАДЕ:

  • Првих троје сваке индивидуалне дисциплине добијају медаље,
  • Најбољи пливач и пливачица у А (апсолутној) категорији добијају новчане награде, робне награде и пехар, а остале категорије робне награде и пехар.
  • Најбољи ће бити добијени на основу збира из три најбоље дисциплине (укључујући и дисциплине у апсолутној категорији) по FINA таблици,

НАПОМЕНА ЗА ПЛИВАЧЕ: За време додела медаља и признања, пливачи морају бити обучени у одговарајућу спортску опрему.
ПРИЈАВЕ:
Пријаве се примају најкасније до 30.09.2021.године. Пријава мора да садржи:

  • званично име клуба,  (тачно име и скраћеница на swimrankings.net)
  • име и презиме пливача, пол и датум рођења, 
  • дисциплине и најбоље време на 50m базену.

ОДЈАВЕ: Одјаве се уважавају најкасније до 30.09.2021.године
Пријавом клубови гарантују за здравствену способност својих пријављених пливача.

КАТЕГОРИЈЕ: МУШКИ ЖЕНСКИ
 
Категорија А (A) Апсолутна Апсолутна
Категорија Б (B) 2006. и 2007. 2006. и 2007.
Категорија В (C) 2008. и 2009. 2008. и 2009.
Категорија Г (D) 2010. и 2011. 2010. и 2011.
Категорија Д (E) 2012. 2012.
Категорија Ѓ (F) 2013. и млађи 2013. и млађе
 
ПРОГРАМ И РАСПОРЕД ДИСЦИПЛИНА
 
  Недеља, 03.09.2021.године
  Рапсливавање: 10:00
  Такмичење: 11:00
 
 
50m слободно М/Ж А, Б, В, Г, Д, Ѓ (A, B, C, D, E, F)
50m прсно М/Ж А, Б, В, Г, Д, Ѓ (A, B, C, D, E, F)
50m леђно М/Ж А, Б, В, Г, Д, Ѓ (A, B, C, D, E, F)
50m делфин М/Ж А, Б, В, Г, Д, Ѓ (A, B, C, D, E, F)
200m мешовито М/Ж А, Б, В (A, B, C)
100m слободно М/Ж А, Б, В, Г (A, B, C, D)
100m прсно М/Ж А, Б, В, Г (A, B, C, D)
100m леђно М/Ж А, Б, В, Г (A, B, C, D)
100m делфин М/Ж А, Б, В, Г (A, B, C, D)
200m слободно М/Ж А, Б, В (A, B, C)
 

PROPOSITION/ПРОПОЗИЦИЈЕ(ENG/MKD) 
ON-LINE_LINK/ОНЛАЈН_ЛИНК 
LENEX_ENTRY_FILE/ПРИЈАВНИ_ФАЈЛ (тренутно у изради)