Летно национално првенство 2022 (MKD)

Знак пливачког такмичења и линк на званичну страницу организатора
НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА: Летно национално првенство на Македонија 2022,
организатор  НПФ на Македонија, Скопје  /  
(English-https://translate.google.com/)
ТЕХНИЧКИ ОРГАНИЗАТОР: Пливачки клуб “Аква Спирит”, Огрид,
МЕСТО: Охрид,
БАЗЕН: Спортско рекреативни центар “Атина Бојаџи”, 50m, 8 стаза,
ДАТУМ: 16./17.07.2022.године,
ТАКМИЧЕЊЕ: дводневно, четвороделно,
ПРАВИЛА: На такмичењу се пoштују сва правила НПФ и FINA,
ПРАВО НАСТУПА: Сваки такмичар може наступити у 2 дисциплине програма по делу такмичења и једној штафети, осим за Апсолутну категорију, који имају неограничени број наступа,
ПРИЈАВЕ: Да се доставе најкасније до 12.07.2022. год. до 16:00 сати на адресе е-Поште: aleksandarf@yahoo.com и nacionalnaplivackafederacija@yahoo.com истовремено ,
Пријаве које стигну после рока НЕЋЕ бити узете у обзир.
Право наступа имају пливачи регистровани у Националној Пливачкој Федерацији.
– Технички састанак делегата је 15.07.2022. год. (петак) у 20:30 на простору Спортско рекреативног центра Атина Бојаџи,
– Са самом пријавом клубови гарантују за здравствено стање својих пливача,
ГРУПЕ: Групе се формирају на основу пријављених и испливаних времена, најбоља група наступа последња,

КАТЕГОРИЈЕ
 
KAT
МУШКАРЦИ ЖЕНЕ
Млађи пионири 2010. и мл. (12 год. и млађи) 2010. и мл. (12 год. и млађи)
Старији пионири 2008 и мл. (14 год. и млађи) 2008. и мл. (14 год. и млађи)
Кадети 2006.и мл.(16 год. и млађи) 2006. и мл.(16 год. и млађи)
Омладинци 2004. и мл. (18 год. и млађи) 2004. и мл. (18 год. и млађи)
Сениори (Апсолутно) 2003. и старији 2003. и старији
 
ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊA
 
СУБОТА НЕДЕЉА
 
I ДЕО II ДЕО III ДЕО IV ДЕО
Загревање-08:00 Загревање-16:30 Загревање-08:00 Загревање-16:30
Старт-09:00 Старт-17:30 Старт-09:00 Старт-17:30
 
50m слободно М/Ж 50m прсно Ж/М 50m леђно М/Ж 50m делфин Ж/М
100m делфин М/Ж 1500m краул Ж/M
(не МП)
400m слободно М/Ж 800m краул Ж/М
(не МП)
200m прсно М/Ж 100m леђно Ж/М 100m прсно М/Ж 200m леђно Ж/М
400m мешовито
(не МП)
200m слободно Ж/М 200m делфин М/Ж
(не МП)
100m слободно Ж/М
    4x50m мешовито М/Ж 200m мешовито Ж/М
4x100m слободно М/Ж2 мушки / 2 женски 4x100m слободно Ж/М 4x200m слободно Ж/М 4x100m мешовито М/Ж
 

ПРОПОЗИЦИЈЕ

LENEX ПРИЈАВНИ ФАЈЛ

ОНЛАЈН ЛИНК