Montenegro Open 2015 (MNE)

Линк на званичну страницу Ватерполо и пливачког савеза Црне ГореОТВОРЕНО ЉЕТЊЕ ПРВЕНСТВО ЦРНЕ ГОРЕ У ПЛИВАЊУ

MONTENEGRO OPEN 2015

ОРГАНИЗАТОР: Ватерполо и пливачки савез Црне Горе, www.wpolo.me,
МЕСТО: Подгорица, Олимпијски базен, 50m, 8 стаза,
ДАТУМ: 04. – 05.07.2015.године,
РОК ЗА ПРИЈАВЕ: Сриједа 01.07.2015.године до 23.59 на е-пошту: pkvracar@open.telekom.rs,
РОК ЗА ОДЈАВЕ: Четвртак, 02.07.2015. до 20.00 на е-пошту: pkvracar@open.telekom.rs,
СТАРТНИНА: 4 € по старту,

ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА
КАТЕГОРИЈА МУШКИ ЖЕНСКИ
А Апсолутно Апсолутно
Б 1997. и 1998. 1999. и 2000.
Ц 1999. и 2000. 2001. и 2002.
Д 2001. и 2002. 2003. и 2004.
Е 2003. и 2004 2005. и 2006.
Ф Студенти Студенти
ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА
I ДИО – Субота 04.07.2015. (КВАЛИФИКАЦИЈЕ)
08.00  – Распливавање – 09.00 – Први дио такмичења
ДИСЦИПЛИНА КАТЕГОРИЈЕ
1. 400m Слободно – Мушкарци А, Б, Ц, Д, Е
2. 50m Слободно – Жене А, Б, Ц, Д, Е, Ф
3. 50m Прсно – Мушкарци А, Б, Ц, Д, Е
4. 200m Леђно – Жене А, Б, Ц, Д, Е
ЦЕРЕМОНИЈА ДОДЈЕЛЕ МЕДАЉА ЗА ДИСЦИПЛИНЕ
400m Слободно Мушкарци
и 50m Слободно – Жене

Б, Ц, Д, Е
Б, Ц, Д, Е, Ф
5. 200m Делфин – Мушкарци А, Б, Ц, Д, Е
6. 100m Делфин – Жене А, Б, Ц, Д, Е
ЦЕРЕМОНИЈА ДОДЈЕЛЕ МЕДАЉА ЗА ДИСЦИПЛИНЕ
50m Прсно – Мушкарци
и 200m Леђно – Жене

Б, Ц, Д, Е
Б, Ц, Д, Е
7. 100m Слободно – Мушкарци А, Б, Ц, Д, Е, Ф
8. 200m Мјешовито – Жене А, Б,Ц, Д, Е
ЦЕРЕМОНИЈА ДОДЈЕЛЕ МЕДАЉА ЗА ДИСЦИПЛИНЕ
200m Делфин – Мушкарци
и 100m Делфин – Жене

Б, Ц, Д, Е
Б, Ц, Д, Е
9. 50m Делфин – Мушкарци А, Б, Ц, Д, Е
10. 50m Леђно – Жене А, Б, Ц, Д, Е
ЦЕРЕМОНИЈА ДОДЈЕЛЕ МЕДАЉА ЗА ДИСЦИПЛИНЕ
100m Слободно – Мушкарци
и 200m Мјешовито – Жене

Б, Ц, Д, Е, Ф
Б, Ц, Д, Е
11. 100m Леђно – Мушкарци А, Б, Ц, Д, Е
12. 100m Прсно – Жене А, Б, Ц, Д, Е
ЦЕРЕМОНИЈА ДОДЈЕЛЕ МЕДАЉА ЗА ДИСЦИПЛИНЕ
50m Делфин – Мушкарци
и 50m Леђно – Жене

Б, Ц, Д, Е
Б, Ц, Д, Е
13. 200m Прсно – Мушкарци А, Б, Ц, Д, Е
14. 200m Слободно – Жене А, Б, Ц, Д, Е
ЦЕРЕМОНИЈА ДОДЈЕЛЕ МЕДАЉА ЗА ДИСЦИПЛИНЕ
100m Леђно – Мушкарци
и 100m Прсно – Жене

и 200m Прсно – Мушкарци
и 200m Слободно – Жене

Б, Ц, Д, Е
Б, Ц, Д, Е
Б, Ц, Д, Е
Б, Ц, Д, Е
ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА
II ДИО – Субота 04.07.2015. (ФИНАЛА)
17.00 – Распливавање – 17.40 – Свечано отварање – 18.00 – Други дио такмичења
ДИСЦИПЛИНА КАТЕГОРИЈЕ
1. 400m Слободно – Мушкарци Финале – Апсолутно
2. 50m Слободно – Жене Финале – Апсолутно
3. 50m Прсно – Мушкарци Финале – Апсолутно
4. 200m Леђно – Жене Финале – Апсолутно
ЦЕРЕМОНИЈА ДОДЈЕЛЕ МЕДАЉА ЗА ДИСЦИПЛИНЕ
400m Слободно Мушкарци
и 50m Слободно – Жене

А
А
5. 200m Делфин – Мушкарци Финале – Апсолутно
6. 100m Делфин – Жене Финале – Апсолутно
ЦЕРЕМОНИЈА ДОДЈЕЛЕ МЕДАЉА ЗА ДИСЦИПЛИНЕ
50m Прсно – Мушкарци
и 200m Леђно – Жене

А
А
7. 100m Слободно – Мушкарци Финале – Апсолутно
8. 200m Мјешовито – Жене Финале – Апсолутно
ЦЕРЕМОНИЈА ДОДЈЕЛЕ МЕДАЉА ЗА ДИСЦИПЛИНЕ
200m Делфин – Мушкарци
и 100m Делфин – Жене

А
А
9. 50m Делфин – Мушкарци Финале – Апсолутно
10. 50m Леђно – Жене Финале – Апсолутно
ЦЕРЕМОНИЈА ДОДЈЕЛЕ МЕДАЉА ЗА ДИСЦИПЛИНЕ
100m Слободно – Мушкарци
и 200m Мјешовито – Жене

А
А
11. 100m Леђно – Мушкарци Финале – Апсолутно
12. 100m Прсно – Жене Финале – Апсолутно
ЦЕРЕМОНИЈА ДОДЈЕЛЕ МЕДАЉА ЗА ДИСЦИПЛИНЕ
50m Делфин – Мушкарци
и 50m Леђно – Жене

А
А
13. 200m Прсно – Мушкарци Финале – Апсолутно
14. 200m Слободно – Жене Финале – Апсолутно
ЦЕРЕМОНИЈА ДОДЈЕЛЕ МЕДАЉА ЗА ДИСЦИПЛИНЕ
100m Леђно – Мушкарци
и 100m Прсно – Жене

А
А
15. 4×100m Мјешовито – Мушкарци А – Апсолутно
16. 4×100m Мјешовито – Жене А – Апсолутно
ЦЕРЕМОНИЈА ДОДЈЕЛЕ МЕДАЉА ЗА ДИСЦИПЛИНЕ
и 200m Прсно – Мушкарци
и 200m Слободно – Жене
и 4×100m Мјешовито – Мушкарци
и
4×100m Мјешовито – Жене

А
А
А
А
ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА
III ДИО – Недјеља 05.07.2015. (КВАЛИФИКАЦИЈЕ)
08.00 – Распливавање – 09.00 – Трећи дио такмичења
ДИСЦИПЛИНА КАТЕГОРИЈЕ
1. 400m Слободно – Жене А, Б, Ц, Д, Е
2. 50m Слободно – Мушкарци А, Б, Ц, Д, Е, Ф
3. 50m Прсно – Жене А, Б, Ц, Д, Е
4. 200m Леђно – Мушкарци А, Б, Ц, Д, Е
ЦЕРЕМОНИЈА ДОДЈЕЛЕ МЕДАЉА ЗА ДИСЦИПЛИНЕ
400m Слободно Жене
и 50m Слободно – Мушкарци

Б, Ц, Д, Е
Б, Ц, Д, Е, Ф
5. 200m Делфин – Жене А, Б, Ц, Д, Е
6. 100m Делфин – Мушкарци А, Б, Ц, Д, Е
ЦЕРЕМОНИЈА ДОДЈЕЛЕ МЕДАЉА ЗА ДИСЦИПЛИНЕ
50m Прсно – Жене
и 200m Леђно – Мушкарци

Б, Ц, Д, Е
Б, Ц, Д, Е
7. 100m Слободно – Жене А, Б, Ц, Д, Е, Ф
8. 200m Мјешовито – Мушкарци А, Б,Ц, Д, Е
ЦЕРЕМОНИЈА ДОДЈЕЛЕ МЕДАЉА ЗА ДИСЦИПЛИНЕ
200m Делфин – Жене
и 100m Делфин – Мушкарци

Б, Ц, Д, Е
Б, Ц, Д, Е
9. 50m Делфин – Жене А, Б, Ц, Д, Е
10. 50m Леђно – Мушкарци А, Б, Ц, Д, Е
ЦЕРЕМОНИЈА ДОДЈЕЛЕ МЕДАЉА ЗА ДИСЦИПЛИНЕ
100m Слободно – Жене
и 200m Мјешовито – Мушкарци

Б, Ц, Д, Е, Ф
Б, Ц, Д, Е
11. 100m Леђно – Жене А, Б, Ц, Д, Е
12. 100m Прсно – Мушкарци А, Б, Ц, Д, Е
ЦЕРЕМОНИЈА ДОДЈЕЛЕ МЕДАЉА ЗА ДИСЦИПЛИНЕ
50m Делфин – Жене
и 50m Леђно – Мушкарци

Б, Ц, Д, Е
Б, Ц, Д, Е
13. 200m Прсно – Жене А, Б, Ц, Д, Е
14. 200m Слободно – Мушкарци А, Б, Ц, Д, Е
ЦЕРЕМОНИЈА ДОДЈЕЛЕ МЕДАЉА ЗА ДИСЦИПЛИНЕ
100m Леђно – Жене
и 100m Прсно – Мушкарци

и 200m Прсно – Жене
и 200m Слободно – Мушкарци

Б, Ц, Д, Е
Б, Ц, Д, Е
Б, Ц, Д, Е
Б, Ц, Д, Е
ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА
IV ДИО – Недјеља  05.07.2015. (ФИНАЛА)
17.00  – Распливавање – 18.00 – Четврти дио такмичења
ДИСЦИПЛИНА КАТЕГОРИЈЕ
1. 400m Слободно – Жене Финале – Апсолутно
2. 50m Слободно – Мушкарци Финале – Апсолутно
3. 50m Прсно – Жене Финале – Апсолутно
4. 200m Леђно – Мушкарци Финале – Апсолутно
ЦЕРЕМОНИЈА ДОДЈЕЛЕ МЕДАЉА ЗА ДИСЦИПЛИНЕ
400m Слободно – Жене
и 50m Слободно – Мушкарци

А
А
5. 200m Делфин – Жене Финале – Апсолутно
6. 100m Делфин – Мушкарци Финале – Апсолутно
ЦЕРЕМОНИЈА ДОДЈЕЛЕ МЕДАЉА ЗА ДИСЦИПЛИНЕ
50m Прсно – Жене
и 200m Леђно – Мушкарци

А
А
7. 100m Слободно – Жене Финале – Апсолутно
8. 200m Мјешовито – Мушкарци Финале – Апсолутно
ЦЕРЕМОНИЈА ДОДЈЕЛЕ МЕДАЉА ЗА ДИСЦИПЛИНЕ
200m Делфин – Жене
и 100m Делфин – Мушкарци

А
А
9. 50m Делфин – Жене Финале – Апсолутно
10. 50m Леђно – Мушкарци Финале – Апсолутно
ЦЕРЕМОНИЈА ДОДЈЕЛЕ МЕДАЉА ЗА ДИСЦИПЛИНЕ
100m Слободно – Жене
и 200m Мјешовито – Мушкарци

А
А
11. 100m Леђно – Жене Финале – Апсолутно
12. 100m Прсно – Мушкарци Финале – Апсолутно
ЦЕРЕМОНИЈА ДОДЈЕЛЕ МЕДАЉА ЗА ДИСЦИПЛИНЕ
50m Делфин – Жене
и 50m Леђно – Мушкарци

А
А
13. 200m Прсно – Жене Финале – Апсолутно
14. 200m Слободно – Мушкарци Финале – Апсолутно
ЦЕРЕМОНИЈА ДОДЈЕЛЕ МЕДАЉА ЗА ДИСЦИПЛИНЕ
100m Леђно – Жене
и 100m Прсно – Мушкарци

А
А
15. 4×100m Слободно – Жене А – Апсолутно
16. 4×100m Слободно – Мушкарци А – Апсолутно
ЦЕРЕМОНИЈА ДОДЈЕЛЕ МЕДАЉА ЗА ДИСЦИПЛИНЕ
и 200m Прсно – Жене
и 200m Слободно – Мушкарци
и 4×100m Слободно – Жене
и
4×100m Слободно – Мушкарци

А
А
А
А

ПРАВИЛА:
КВАЛИФИКАЦИЈЕ: У пријеподневним дјеловима програма се пливају квалификације. Број група и рапсоред такмичара по групама у свим индивидуалним дисциплинама ће се формирати у односу на носиоце група у складу са FINA (SW. 3.1). У случају да се у одређеној дисциплини пријави највише 8 такмичара, умијесто квалификација ће се пливати директно финале. Категорина Ф плива само дисциплине 50m и 100m слободно. У случају великог броја пријављених такмичара и потенцијалног кашњења у односу на планирану сатницу, врховни судија има право да одобри пуштање трка применом “летећег старта”, о чему ће бити одлучено на састанку делегата,
ФИНАЛА: Финала у свим индивидуалним дисциплинама се плилвају у послијеподневном дијелу такмичења. 8 најбоље пласираних такмичара из квалификација стиче право наступа у финалу одређене дисциплине,
ОДЈАВА НАСТУПА-ФИНАЛЕ: Одјаве се врше најкасније 30 минута по објављивању резултата из квалификација,
ДОДЈЕЛЕ МЕДАЉА И НАГРАДА: Медаље за Б, Ц, Д, Е, Ф категорију ће се дијелити по завршетку свих трка одређене дисциплине у пријеподневним дијеловима такмичења. Медаље за А категорију се додјељују на основу резултата из финала у послијеподневним дјеловима такмичења. Од освајача медаља и награда се очекује да се на додјели појаве на вријеме и у адекватној спортској опреми,
НАГРАДЕ:
— Три првопласирана такмичара у свим индивидуалним дисциплинама по категорији, односно три првопласиране штафете, ће бити награђени медаљама,
— Најбољих 5 такмчара и 5 такмичарки у апсолутној конкуренцији ће бити награђени новчаним наградама. Критеријум за одређивање најбољих такмичара је збир FINA бодова из двије различите дисциплине. По завршетку такмичења, такмичари у мушкој и женској конкуренцији ће бити награђени новчано у следећим износима:
1. мјесто – 300 €
2. мјесто – 250 €
3. мјесто – 200 €
4. мјесто – 150 €
5. мјесто – 100 €
ПРОПОЗИЦИЈЕ – Очекујемо оригиналне пропозиције у PDF верзији од организатора, ово је препис по папирном примерку памфлета такмичења и онда ће ово постати линк на дате пропозиције.