Montenegro Open 2015 (MNE)

Link na zvaničnu stranicu Vaterpolo i plivačkog saveza Crne GoreOTVORENO LJETNJE PRVENSTVO CRNE GORE U PLIVANJU

MONTENEGRO OPEN 2015

ORGANIZATOR:Vaterpolo i plivački savez Crne Gore, www.wpolo.me,
MESTO:Podgorica, Olimpijski bazen, 50m, 8 staza,
DATUM:04. – 05.07.2015.godine,
ROK ZA PRIJAVE:Srijeda 01.07.2015.godine do 23.59 na e-poštu: pkvracar@open.telekom.rs,
ROK ZA ODJAVE:Četvrtak, 02.07.2015. do 20.00 na e-poštu: pkvracar@open.telekom.rs,
STARTNINA:4 € po startu,

PROPOZICIJE TAKMIČENJA
KATEGORIJAMUŠKIŽENSKI
AApsolutnoApsolutno
B1997. i 1998.1999. i 2000.
C1999. i 2000.2001. i 2002.
D2001. i 2002.2003. i 2004.
E2003. i 20042005. i 2006.
FStudentiStudenti
PROGRAM TAKMIČENJA
I DIO – Subota 04.07.2015. (KVALIFIKACIJE)
08.00  – Rasplivavanje – 09.00 – Prvi dio takmičenja
DISCIPLINAKATEGORIJE
1.400mSlobodno – MuškarciA, B, C, D, E
2.50mSlobodno – ŽeneA, B, C, D, E, F
3.50mPrsno – MuškarciA, B, C, D, E
4.200mLeđno – ŽeneA, B, C, D, E
CEREMONIJA DODJELE MEDALJA ZA DISCIPLINE
400m Slobodno Muškarci
i 50m Slobodno – Žene

B, C, D, E
B, C, D, E, F
5.200mDelfin – MuškarciA, B, C, D, E
6.100mDelfin – ŽeneA, B, C, D, E
CEREMONIJA DODJELE MEDALJA ZA DISCIPLINE
50m Prsno – Muškarci
i 200m Leđno – Žene

B, C, D, E
B, C, D, E
7.100mSlobodno – MuškarciA, B, C, D, E, F
8.200mMješovito – ŽeneA, B,C, D, E
CEREMONIJA DODJELE MEDALJA ZA DISCIPLINE
200m Delfin – Muškarci
i 100m Delfin – Žene

B, C, D, E
B, C, D, E
9.50mDelfin – MuškarciA, B, C, D, E
10.50mLeđno – ŽeneA, B, C, D, E
CEREMONIJA DODJELE MEDALJA ZA DISCIPLINE
100m Slobodno – Muškarci
i 200m Mješovito – Žene

B, C, D, E, F
B, C, D, E
11.100mLeđno – MuškarciA, B, C, D, E
12.100mPrsno – ŽeneA, B, C, D, E
CEREMONIJA DODJELE MEDALJA ZA DISCIPLINE
50m Delfin – Muškarci
i 50m Leđno – Žene

B, C, D, E
B, C, D, E
13.200mPrsno – MuškarciA, B, C, D, E
14.200mSlobodno – ŽeneA, B, C, D, E
CEREMONIJA DODJELE MEDALJA ZA DISCIPLINE
100m Leđno – Muškarci
i 100m Prsno – Žene

i 200m Prsno – Muškarci
i 200m Slobodno – Žene

B, C, D, E
B, C, D, E
B, C, D, E
B, C, D, E
PROGRAM TAKMIČENJA
II DIO – Subota 04.07.2015. (FINALA)
17.00 – Rasplivavanje – 17.40 – Svečano otvaranje – 18.00 – Drugi dio takmičenja
DISCIPLINAKATEGORIJE
1.400mSlobodno – MuškarciFinale – Apsolutno
2.50mSlobodno – ŽeneFinale – Apsolutno
3.50mPrsno – MuškarciFinale – Apsolutno
4.200mLeđno – ŽeneFinale – Apsolutno
CEREMONIJA DODJELE MEDALJA ZA DISCIPLINE
400m Slobodno Muškarci
i 50m Slobodno – Žene

A
A
5.200mDelfin – MuškarciFinale – Apsolutno
6.100mDelfin – ŽeneFinale – Apsolutno
CEREMONIJA DODJELE MEDALJA ZA DISCIPLINE
50m Prsno – Muškarci
i 200m Leđno – Žene

A
A
7.100mSlobodno – MuškarciFinale – Apsolutno
8.200mMješovito – ŽeneFinale – Apsolutno
CEREMONIJA DODJELE MEDALJA ZA DISCIPLINE
200m Delfin – Muškarci
i 100m Delfin – Žene

A
A
9.50mDelfin – MuškarciFinale – Apsolutno
10.50mLeđno – ŽeneFinale – Apsolutno
CEREMONIJA DODJELE MEDALJA ZA DISCIPLINE
100m Slobodno – Muškarci
i 200m Mješovito – Žene

A
A
11.100mLeđno – MuškarciFinale – Apsolutno
12.100mPrsno – ŽeneFinale – Apsolutno
CEREMONIJA DODJELE MEDALJA ZA DISCIPLINE
50m Delfin – Muškarci
i 50m Leđno – Žene

A
A
13.200mPrsno – MuškarciFinale – Apsolutno
14.200mSlobodno – ŽeneFinale – Apsolutno
CEREMONIJA DODJELE MEDALJA ZA DISCIPLINE
100m Leđno – Muškarci
i 100m Prsno – Žene

A
A
15.4×100mMješovito – MuškarciA – Apsolutno
16.4×100mMješovito – ŽeneA – Apsolutno
CEREMONIJA DODJELE MEDALJA ZA DISCIPLINE
i 200m Prsno – Muškarci
i 200m Slobodno – Žene
i 4×100m Mješovito – Muškarci
i
4×100m Mješovito – Žene

A
A
A
A
PROGRAM TAKMIČENJA
III DIO – Nedjelja 05.07.2015. (KVALIFIKACIJE)
08.00 – Rasplivavanje – 09.00 – Treći dio takmičenja
DISCIPLINAKATEGORIJE
1.400mSlobodno – ŽeneA, B, C, D, E
2.50mSlobodno – MuškarciA, B, C, D, E, F
3.50mPrsno – ŽeneA, B, C, D, E
4.200mLeđno – MuškarciA, B, C, D, E
CEREMONIJA DODJELE MEDALJA ZA DISCIPLINE
400m Slobodno Žene
i 50m Slobodno – Muškarci

B, C, D, E
B, C, D, E, F
5.200mDelfin – ŽeneA, B, C, D, E
6.100mDelfin – MuškarciA, B, C, D, E
CEREMONIJA DODJELE MEDALJA ZA DISCIPLINE
50m Prsno – Žene
i 200m Leđno – Muškarci

B, C, D, E
B, C, D, E
7.100mSlobodno – ŽeneA, B, C, D, E, F
8.200mMješovito – MuškarciA, B,C, D, E
CEREMONIJA DODJELE MEDALJA ZA DISCIPLINE
200m Delfin – Žene
i 100m Delfin – Muškarci

B, C, D, E
B, C, D, E
9.50mDelfin – ŽeneA, B, C, D, E
10.50mLeđno – MuškarciA, B, C, D, E
CEREMONIJA DODJELE MEDALJA ZA DISCIPLINE
100m Slobodno – Žene
i 200m Mješovito – Muškarci

B, C, D, E, F
B, C, D, E
11.100mLeđno – ŽeneA, B, C, D, E
12.100mPrsno – MuškarciA, B, C, D, E
CEREMONIJA DODJELE MEDALJA ZA DISCIPLINE
50m Delfin – Žene
i 50m Leđno – Muškarci

B, C, D, E
B, C, D, E
13.200mPrsno – ŽeneA, B, C, D, E
14.200mSlobodno – MuškarciA, B, C, D, E
CEREMONIJA DODJELE MEDALJA ZA DISCIPLINE
100m Leđno – Žene
i 100m Prsno – Muškarci

i 200m Prsno – Žene
i 200m Slobodno – Muškarci

B, C, D, E
B, C, D, E
B, C, D, E
B, C, D, E
PROGRAM TAKMIČENJA
IV DIO – Nedjelja  05.07.2015. (FINALA)
17.00  – Rasplivavanje – 18.00 – Četvrti dio takmičenja
DISCIPLINAKATEGORIJE
1.400mSlobodno – ŽeneFinale – Apsolutno
2.50mSlobodno – MuškarciFinale – Apsolutno
3.50mPrsno – ŽeneFinale – Apsolutno
4.200mLeđno – MuškarciFinale – Apsolutno
CEREMONIJA DODJELE MEDALJA ZA DISCIPLINE
400m Slobodno – Žene
i 50m Slobodno – Muškarci

A
A
5.200mDelfin – ŽeneFinale – Apsolutno
6.100mDelfin – MuškarciFinale – Apsolutno
CEREMONIJA DODJELE MEDALJA ZA DISCIPLINE
50m Prsno – Žene
i 200m Leđno – Muškarci

A
A
7.100mSlobodno – ŽeneFinale – Apsolutno
8.200mMješovito – MuškarciFinale – Apsolutno
CEREMONIJA DODJELE MEDALJA ZA DISCIPLINE
200m Delfin – Žene
i 100m Delfin – Muškarci

A
A
9.50mDelfin – ŽeneFinale – Apsolutno
10.50mLeđno – MuškarciFinale – Apsolutno
CEREMONIJA DODJELE MEDALJA ZA DISCIPLINE
100m Slobodno – Žene
i 200m Mješovito – Muškarci

A
A
11.100mLeđno – ŽeneFinale – Apsolutno
12.100mPrsno – MuškarciFinale – Apsolutno
CEREMONIJA DODJELE MEDALJA ZA DISCIPLINE
50m Delfin – Žene
i 50m Leđno – Muškarci

A
A
13.200mPrsno – ŽeneFinale – Apsolutno
14.200mSlobodno – MuškarciFinale – Apsolutno
CEREMONIJA DODJELE MEDALJA ZA DISCIPLINE
100m Leđno – Žene
i 100m Prsno – Muškarci

A
A
15.4×100mSlobodno – ŽeneA – Apsolutno
16.4×100mSlobodno – MuškarciA – Apsolutno
CEREMONIJA DODJELE MEDALJA ZA DISCIPLINE
i 200m Prsno – Žene
i 200m Slobodno – Muškarci
i 4×100m Slobodno – Žene
i
4×100m Slobodno – Muškarci

A
A
A
A

PRAVILA:
KVALIFIKACIJE:U prijepodnevnim djelovima programa se plivaju kvalifikacije. Broj grupa i rapsored takmičara po grupama u svim individualnim disciplinama će se formirati u odnosu na nosioce grupa u skladu sa FINA (SW. 3.1). U slučaju da se u određenoj disciplini prijavi najviše 8 takmičara, umijesto kvalifikacija će se plivati direktno finale. Kategorina F pliva samo discipline 50m i 100m slobodno. U slučaju velikog broja prijavljenih takmičara i potencijalnog kašnjenja u odnosu na planiranu satnicu, vrhovni sudija ima pravo da odobri puštanje trka primenom „letećeg starta“, o čemu će biti odlučeno na sastanku delegata,
FINALA:Finala u svim individualnim disciplinama se plilvaju u poslijepodnevnom dijelu takmičenja. 8 najbolje plasiranih takmičara iz kvalifikacija stiče pravo nastupa u finalu određene discipline,
ODJAVA NASTUPA-FINALE:Odjave se vrše najkasnije 30 minuta po objavljivanju rezultata iz kvalifikacija,
DODJELE MEDALJA I NAGRADA: Medalje za B, C, D, E, F kategoriju će se dijeliti po završetku svih trka određene discipline u prijepodnevnim dijelovima takmičenja. Medalje za A kategoriju se dodjeljuju na osnovu rezultata iz finala u poslijepodnevnim djelovima takmičenja. Od osvajača medalja i nagrada se očekuje da se na dodjeli pojave na vrijeme i u adekvatnoj sportskoj opremi,
NAGRADE:
— Tri prvoplasirana takmičara u svim individualnim disciplinama po kategoriji, odnosno tri prvoplasirane štafete, će biti nagrađeni medaljama,
— Najboljih 5 takmčara i 5 takmičarki u apsolutnoj konkurenciji će biti nagrađeni novčanim nagradama. Kriterijum za određivanje najboljih takmičara je zbir FINA bodova iz dvije različite discipline. Po završetku takmičenja, takmičari u muškoj i ženskoj konkurenciji će biti nagrađeni novčano u sledećim iznosima:
1. mjesto – 300 €
2. mjesto – 250 €
3. mjesto – 200 €
4. mjesto – 150 €
5. mjesto – 100 €
PROPOZICIJE– Očekujemo originalne propozicije u PDF verziji od organizatora, ovo je prepis po papirnom primerku pamfleta takmičenja i onda će ovo postati link na date propozicije.