Napredna podešavanja programa Team Manager

Možemo pristupiti prvom koraku koji se sastoji iz ručnog unosa onoga čega nema u programu, možda dece u trenažnim grupama ili plivača u školi plivanja, (počevši od trenera, koga možeo otvoriti kao i plivača, ali mu dodeliti ulogu TRENERE, no to može i kasnije). Trenere otvaramo, kao i bilo kojeg takmičara. Punim Imenom i Prezimenom (u primeru ja to radim simbolično, zbog snalaženja).

Prvi korak je napraviti spisak trenera po uzrasnim grupama ili dece koja treniraju (ovo nije obavezno, moj savet samo)

– odabrati beli papir – 4. ikonica u vrhu programa (ili Takmičari – Novi takmičar)
– u „dodatnim informacijama“ OBAVEZNO odabrati klub (potrebno samo ako pre toga nije izvršen izbor u „Samo takmičari klubova“ na svoj klub,
Naravno, mesto Trener početnika, pisati Prezime i Ime trenera, ja sam ovako, simbolično, da bih se i sam bolje snašao u objašnjavanju teorije rukovanja programom.

Kada unesemo trenere (uvek kasnije možemo dodati ili izmeniti), unosimo trenažne, plivačke, takmičarske grupe (po grupama godina), onako kako su organizovane, po trenerima (nije obavezno, preporuka), na sledeći način:
Treća ikona po redu, više fascikli jedna iza druge (ili Klub – Lista grupa)

Dobićemo sledeće:

- U glavnom meniju gore, biramo "Klub", "Lista grupa"

Biramo „Beli papir“, dodavanje nove grupe. Ime, je bolje davati po broju godina, nego u datom primeru. Primer bi trebao više da izgleda:
1. Grupa: Početnici, mlađi do 6 godina, skraćenica P6
2. Grupa: Stariji poč. 7-8, skraćenica P78
3. Grupa: Stariji poč. 9-12, skraćenica P912,… i tako dalje…

- beli papir za novog

„Redosled kodova“ je Redosled u listi po kom će se pojavljivati u meniju. Trenutna trenažna grupa će biti dodeljena „Raspoloživom treneru“, koji se po potrebi može menjati. „Članarina po takmičaru“ je fiskni iznos, ali, „Redukcija u %“ je popust za svakog narednog člana iste porodice (u slučaju da klub daje popuste na članove porodice ili familije). OK za potvrdu popunjavanja.
imamo predviđeno ako više dece po rodbinskoj liniji plaća zajedno (braća i sestre), da unesemo popust na ostale članove prilikom uplate članarine.

- biramo ponovo "Klub" - "Lista uloga" i na "Beli papir" dodamo Uloge: Trener početnika, Trener takmičara, Trener plivača,...(nije obavezno, ovo je primer ustrojstva kod velikih klubova)

Uloge (vođe određenih grupa takmičara), mogu biti i plivači definisani po grupama godište za takmičenja po kategorijama, ali bi se to svake godine moralo menjati, po grupama godišta za datu sezonu, po kategorijama za svakog takmičara, jer prelazi iz kategorije u kategoriju (dobar deo plivača), ali može Uloga (po godištu rođenja, jer ona se ne menja): 1998, 1999,… na taj način možete tražiti pregled npr. 4. najinteresantnija godišta za takmičenje. No, sve se to može i kasnije definisati, kada napunimo bazu plivača sa svim potrebnim plivačima, a sve plivače popunimo sve potrebne podatke (čak i adresu, broj telefona, mobilnog, mejl adresu). Kod sortiranja, je redosled u listi uloga, tako da i tome treba voditi računa, jer će najfrekventnije pokazivati u vrhu, ako dobro podesimo.

Primer, definisao sam Jedinstvo – Tuzla, Mirzu Žabića kao trenera grupe do 6 godina na sledeći način: pronašao sam Mirzu Žabića, Enter, otišao na „Dodatne informacije“ i promenio ulogu 1 na „Trener plivača do 6 godina“ i potvrdio sa OK.

- Pronađemo plivača, koji ima ulogu trenera u klubu, idemo na "Dodatne informecije" i kliknemo na Ulogu 1E, sada tom treneru možemo dodeliti plivače:
Odaberemo plivača, sa Enter ulazimo u izmenu podataka i u poslednjem redu odaberemo Grupe, pa P6 i potvrdimo sa OK.

 

- Pronađemo plivača, koji će plivati u određenoj grupi plivača, sa Enter započinjemo izemnu, u poslednjem redu, u Grupe, postavimo na P6, našu interesnu grupu (netačno, ali za primer)Ja sam, primera radi, sve takmičare od 2001 i mlađe, proglasio kao P6 grupu i onda sam odabrao pogled u glavnom prozoru „Samo takmičari grupa“, postavio na P6 i potvrdio na sterelici u gornjem desnom uglu. U mom primeru ćete videti da već i vidi 7 plivača definisano u toj grupi godina.

 

- U spisku grupa, odaberemo nama potrebnu grupu godina (u našem primeru P6, plivači do 6 godina (ali netačno, jer sam samo pravio primer)Kada ovo potvrdimo, dobićemo sledeći rezultat (u mom primeru):

 

-Prikazana grupa je samo plivači MOJE TRENAŽNE GRUPE, koju ja kao trener želim da prijavim na tamičenje ili samo moj deo plivačaEh, sada imamo materijala… ja kao trener želim sve moje da prijavim na takmičenje i to mogu sada lako da uradim. Uvezao sam propozicije za „Samir Ćirak Ćiro 2013“, i sada želim da prijavim samo takmičare iz „Moje grupe plivača“, tj. „P6“ grupe plivača. Ništa jednostavnije. Sa F4, pošto smo postavili filter na grupu P6, računar samo sa tim plivačima i barata. Dobijamo sledeće sa F4:

 

-Prikazana grupa je samo plivači MOJE TRENAŽNE GRUPE, koju ja kao trener želim da prijavim na tamičenje ili samo moj deo plivačaSada, sa tasterima PageUp, PageDown, prelazimo na Prethodnog u grupi ili na Sledećeg u grupi, i mi za par sekundi možemo prijaviti plivače naše trenažne grupe (jer je jednostavnije, preglednije i smislenije).Sada smo odradili svoj deo posla i možemo poslati mejlove svim takmičarima i osoblju koje će sa nama ići na put.

Kada smo sve pripremili, detalje možemo doraditi na:
– Meni „Takmičenje“, „Kreiranje plivačkog planera…“ sa troškovima puta, organizacijom puta i troškovima za put, smeštaj,…

- Podešavanje trenera i grupe koju ja obaveštavam mejlom o takmičenju (podrazumeva se da su uneti svi mejlovi naših plivača)
Ovde ispod, sam iskoristio slku iz drugog uputstva, gde detaljno navodim troškove koji očekuju sve članove moje grupe plivača.

- Unos se završava sa "Štampaj/mejluj" a ako nećemo štampu, u nastavku na "Poništi". Znači, za ovo bi bilo zgodno da imamo sve mejl adrese svakog člana posade (trenera, vozača, takmičara...), tj. sve ih moramo imati u bazi zavedene kao članove (ne moraju biti aktivni takmičari)

U „Napomena“ ne koristiti „naša slova“ sa kvačicom, jer se u mejlu javljaju kao znakovi pitanja (nema informacija o kodnoj stranici kojom se šalje, te mejl bude nečitak).
Zatim odabrati „Štampaj/Mejluj“ za slanje mejlom. No, moram napomenuti, ako do sada nismo nikada slali mejlom, ništa se neće dogoditi, pa moramo ići na PRVI KORAK SA PODEŠAVANJEM SLANJA MEJLA.
U meniju Takmičari – Slanje mejla

- U Subjekt upišemo nešto proizvoljno, ali da to plivači razumeju - U tekst, telo poruke napisati da je ovo na primer prva proba slanja mejlom - u Odabir/redosled iz glavnog prozora, kliknuti na drugu ikonuU polju „Odabir/redosled iz glavnog prozora“, odabradi srednju (drugu) ikonicu. To znači da je mejl namenjen samo grupi P6.

Sledeća slika nam govori kako se detaljno podešavaju parametri za slanje direktno mejlom iz  programa TM DEMO nekom kome je mejl namenjen (obradi za prijave ili slično).
Ovo podešavanje se inicira u meniju:
1. Fajl
2. Prikaži poslate I-mejlove
3. Vršak (kartica) Podešavanja:

Podešavanje parametara za slanje mejlomKada je slanje mejlom nepodešeno, dobićemo ovakav prozor za podeševanje. Ovo su podešavanja za koja garantujem da će raditi (moji podaci za sajt plivanje.info). Zvezdice (Password) je reč „mikiigoga“ tj.  miki i goga ali bez razmaka.
Posebno molim da se obrati pažnja kod popunjavanja Ime pošiljaoca, i I-mejl pošiljaoca, da se držite uputstva u tačkama 5 i 6. dole niže. To je najvažnije, da znam od koga je mejl (inače ispada da je od mene meni).

Do ovog menija se može doći i na brži, jednostavniji način: meni Fajl, Prikaži poslate Mejlove.

Vratiti se na karticu Izlazni mejlovi i pritisnuti taster „Pošalji“.

Sada, kada je to podešeno, mejlovi će svaki naredni put biti ispravno poslati.

Sledi i napomena da se program može podesiti i za bilo kojeg drugog mejl provajdera tačnim ukucavanjem traženih podataka, kao što su:
1. SMTP mejl server
2. port za slanje (uobičajeno je 25) u ovom primeru je 587 (za SSL se mora čekirati, kao kod mene)
3. Korisničko ime svog mejl akaunta
4. Lozinka svog mejl akaunta (u 99%slučajeve mora bitičekirana autentifikacija)
5. Ime pošiljaoc – lično bih molio da to bude, kao u primeru gore – Ime kluba, Mesto, entitet (PS KS, BiH, PS RS), Osoba za kontakt).
6. I-mejl pošiljaoca – pravi, realni mejl, na koji ću ja poslati potvrdu prijava.

Napominjem, da na ovaj način, prijave šaljete samo meni, jer DEMO program to radi u jako neobičnom formatu (Quoted printable 64bit) i retko ko zna razpakovati ovakav atačment (jer se ne vidi kao atačment, već kao brdo slova i brojeva), možete probati sami sebi poslati, pa ćete videti.

Znači ni u PSS, ali ni Todoroviću ne slati na ovaj način, samo kao prubu, ako baš žele da probaju da raspakuju ovaj format. Slati im na ovaj način, samo ako vam potvrde da mogu izaći na kraj sa ovim tipom atačmenta.

Sada sedi primer slanja mejla:

Slanje prijave počinjemo sa izborom u meniju: - Meni takmičenje - Meni Izvoz prijava - Izabrati karticu "Kao I-mejl (sa datotekom)" - popuniti I-mejl za: mejl_adresa_primaoca, Ime: (primaoca), Naslov I-mejla: Kratak opis o sadržaju mejla, Telo I-mejla: Prijava za takmičenje,... pozdravna poruka, i kliknuti na "Pošalji I-mejl"

Znači, slanje prijave mejlom započinjemo na 2 načina:
1. Druga ikonica ulevo od štoperice ili
2. Meni Takmičenje, meni Izvoz prijava (druga opcija odozdo)
3. Biramo opciju (karticu na slici) „Kao I-mejl (sa datotekom)
4. Kucamo adresu primaoca u polje: I-mejl za:
5. Kucamo ime u: „Ime:“ (Miki, Obrada, Savez ili punije ime Milomir Milovanović ili Plivački savez Bosne i Hercegovine,…)
6. kucamo u „Naslov I-mejla:“ nešto (obratite pažnju, uvek ukucajte nešto, jer neki mejl provajderi automatski brišu mejlove bez SUBJECT, to jest bez NASLOVA.). Pošta bez naslova se uobičajeno na internetu zove SPAM ili JUNK MAIL ili ti neželjena pošta.
7. Kucamo u telo mejla „Telo I-mejla:“ kratku poruku o čemu se radi, zahtev za potvrdom, lična poruka, pozdravna poruka, a u krajnjem slučaju, tu možemo ostaviti i PRAZNO, taj deo nije bitan, i ne kontrolušu ga ni mejl programi, ni provajderi).
8. Kliknemo na dugme (taster): „Pošalji I-mejl“ i mejl ne ide automatski, već ide u „Korpu za slanje“.
9. Korpu za slanje i stvarno slanje
Na žalost, kod DEMO verzije, mejl ide na neki čudan način, dobija se quoted printable 64bit atačment, ali ja imam mogućnost da ga raspakujem i iskoristim.
Tako da DEMO verzija nije praktična za slanje atačmenta, jer ga Gmail neće pretvoriti u čitki atačment. No, moguće je, da će drugi mejl programi to uspešno uraditi. Ja koristim isljučivo Gmail.

Leave a Reply

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.