ОТВОРЕНО ОКРУЖНО ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО ШУМАДИЈСКОГ ОКРУГА 2016 (SRB)

Покровитељ такмичења и линк на њихову званичну страницу

Отворено окружно школско првенство шумадијског округа 2016

ПРИРЕЂИВАЧ: Школски спорт Србије
ОРГАНИЗАТОР: Градски савез школских спортских друштава Крагујевац
ПОКРОВИТЕЉ: Град Крагујевац, Министарство омладине и спорта РС и Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС
БАЗЕН: Затворени бaзен: Спортски центар “Парк”, 50m / 8 стаза
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА:  09.11.2016.године,
МЕСТО: Крагујевац, Република Србија
Организатор
Категорије годишта
Календар такмичења 2016/2017
Оријентациони Кал. 2016/2017