Star IV 2015 (SRB)

Znak plivačkog kluba Swim Star iz Bečeja i link na njihovu zvaničnu prezentaciju

Međunarodni plivački miting

Star IV 2015

DATUM ODRŽAVANJA: 28.02.2015. godine
MESTO: Zazvoreni bezen “Đorđe Predin-Badža”,
BAZEN: 25m, zatvoren, 8 staza, temperatura vode 26°C
TIP TAKMIČENJA: Takmičenje po pravilima FINA a u skladu sa pravilima PSS  i pravilima ovog takmičenja
MERENJE VREMENA: elektronsko,
BROJ DELOVA: Takmičenje iz 1 dela,
PRAVO NASTUPA: Svaki takmičar/ka ima pravo nasutpa u dve discipline, u mešovitom i u štafeti,

KATEGORIJE
A2000.2000.
B2001.2001.
C2002.2002.
D2003.2003.
E2004.2004.
F2005.2005.
G2006.2006
H2007. i mlađi2007. i mlađe
PROGRAM TAKMIČENJA
09:00 – raspliv
10:00 – početak takmičenja
DISCIPLINE
STILKAT. M i Ž
50mSlobodnoE, F, G, H
100mSlobodnoA, B, C, D
50mPrsnoE, F, G, H
100mPrsnoA, B, C, D
50mLeđnoE, F, G, H
100mLeđnoA, B, C, D
50mDelfinE, F, G, H
100mDelfinA, B, C, D
100mMešovitoE, F, G, H
100mMešovitoA, B, C, D
4×50mmešovito štafetaE i mlađi

STARTNINA: 800 din na Br. tr. 165-19152-13 Hypo-alpe adria banka
INFORMACIJE: Za sve informacije, kontakt: Nikola: +381 65 837 51 87, Gordana: +381 60 69 18 890,
SMEŠTAJ: Za eventualni smeštaj: +381 21 69 13 132 www.pkswimstar.blogspot.com
NAGRADE:
— Prva tri mesta u svakoj kategoriji i svakoj disciplini će biti nagrađeni medaljama ,
— Plivač/Plivačica sa najboljim zbirom bodoca dve discipline u svakoj kategoriji nagrađuje se peharom,
ROK ZA PRIJAVE: Prijave plivača sa datumom rođenja i najbolje isplivanim rezultatom slati u Lenex formatu najkasnije do 26.02.2015. god. na e-poštu: aca.rosic@gmail.com i pkswimstar@gmail.com.
NAPOMENA: Prijavom plivača klubovi potvrđuju da je isti lekarski sposoban za takmičenje, pa snose odgovornost za njegovo zdravstveno stanje,
NAPOMENA: Takmičenje se održava prema odredbama Zakona o sportu, Takmičarskom pravilniku PSS i ostalim normativnim aktima PSS. Na sva pitanja koja nisu regulisana izvodom iz propozicija ovog takmičenja, Takmičarskim pravilnikom i Pravilnikom o orgganizaciji takmičenja i učešću na
takmičenjima, primenjuju se Međunarodna pravila plivanja i ostala pravila FINA.
PROPOZICIJE (SRB)