VI Otvoreno prvenstvo Potočac 2013 (SRB)

Plivački klub "Jagodina" iz Jagodine, njihov znakPlivački klub “Jagodina” iz Jagodine organizuje: 

VI Otvoreno prvenstvo u plivanju
“Potočac” 2013

DATUM: 16. mart 2013. godine,
MESTO: Potočac, Srbija ,
ORGANIZATOR: Plivački klub “Jagodina” iz Jagodine,
BAZEN: Zatvoreni bazen, “Tri delfina”, Potočac, 25m, 6 staza,

KATEGORIJE:
(u obe konkurencije, i muški i ženski)
A1996. istariji
B1997. i1998
C1999. i2000.
D2001. i2002.
E2003. i2004.
F2004 imlađi

PROGRAM:

I DeoKategorijeII DeoKategorije
400m slobodnoApsolutno100m mešovitoD,E,F
50 slobodnoA,B,C,D,E,F100 slobodnoA,B,C
100 prsnoA,B,C50 prsnoD,E,F
50 leđnoD,E,F100 leđnoA,B,C
100 delfinA,B,C50 delfinD,E,F
200 slobodnoA,B,C200 mešovitoA,B,C

PRAVO NASTUPA: Svaki takmičar ima pravo nastupa u dve discipline po delu

NAGRADE:
¤Medalje za sva prva tri plasirana takmičara u svakoj kategoriji,
¤Novčane nagrade za bodovno nejvredniji rezultat u muškoj i ženskoj konkurenciji, boduju se dva najvrednija rezultata,
¤Novčana nagrada treneru najbrojnije ekipe,
¤Nagrada najmlađem takmičaru u muškoj i ženskoj konkurenciji,
¤Pehar za prve tri plasirane ekipe (mali bodovi),

STARTNINA: 700 dinara po takmičaru, gotovinski ovlašćenom licu PK „Jagodina„ na dan mitinga ili na račun br. 310- 172107-29 NLB banka.
TEMPERATURA VODE: 26 0C
MERENJE: Elektronsko
ROK ZA PRIJAVE: Prijave slati najkasnije do 14.03.2013 do 24h na e-mail boki86nis@gmail.com, Tel: 064 67 39 770
KONTAKT: PK „Jagodina“, Jagodina, 035 232-236 / od 8 do 14:30h, Direktor mitinga: Milorad Stanojević tel: 065 24 34 280, Predsednik kluba: Vladimir Milanović:063 62 60 27,
PROPOZICIJE (SRB):
LENEX PRIJAVNI FAJL
ON-LINE LINK