Љетно првенство за МЈЈС / КОА 2012 (BiH)

Љетно првенство БиХ Знак Пливачког Савеза Боснеи Херцеговине
за K,O,А / МЈ,Ј,С 2012

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПРВЕНСТВА
БиХ У ПЛИВАЊУ

 

МЕСТО: Бања Лука

БАЗЕН: Градски олимпијски базен “ГОБ”, 50m, затворени базен, 8 стаза

ДАТУМ: 14./15.07.2012.године

Првенства су затворена за сваку категорију осим за Апсолутну.

ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1

Првенства Пливачког Савеза Босне и Херцеговине (у даљњем: Првенства) за љетњу и зимску сезону одржавају се према FINA правилима пливања и прама овим Пропозицијама.

 

Члан 2

Првенство може бити: Појединачна и екипна и то за:

1. Млађи пионири – Млађи кадети, узраста: мушки 12 година и млађи, жене 10 година и млађе,

2. Пионири – Кадети, узраста: мушки 13 и 14 година, жене 11 и 12 година,

3. Кадети – Млађи јуниори, узраста: мушки 15 и 16 година, жене 13 и 14 година,

4. Омладинци – Јуниори,узраста: мушки 17 и 18 година, жене 15 и 16 година и

5. Апсолутно:

 

Првенства се организују тако да се заједно одржавају:

  • Млађи пионири и Пионири – Млађи кадети и Кадети
  • Кадети, Омладинци, Апсолутно – Млађи јуниори, Јуниори и Апсолутно

 

Члан 3

Право наступа на првенствима имају клубови и такмичари који су задовољили следеће услове:

– Да су испунили све обавезе према Савезу,

– Да испуњавају услове одређене овим Пропозицијама.

 

Члан 4

Сви такмичари који учествују на првенствима морају бити љекарски прегледани. Клубови су одговорни за редовну здравствену контролу пливача, а службена пријава за првенство уједно је и гаранција клуба о здравственој способности пливача.

 


Члан 5

Предсједништво Савеза, преко делегата-комесара првенства, задржава право да изврши допинг контролу такмичара. Допинг контролу може вршити само овлашћена
иституција у БиХ. Организатор је дужан да обезбједи услове за несметан рад допинг контроле. Предсједништво ће упознати све клубове и пливаче-појединце о налазу допинг контроле.

 

Члан 6

Пријава за такмичење, врши се на службеном образцу Савеза, а ради се у два примјерка, од којих се 1 примјерак доставља у канцеларију Савеза, а други примјерак организатору првенства. Пријава мора стићи на одговарајућу адресу најкасније 5 дана прије почетка такмичења. Пријаве за такмичење биће постављене на web страници Савеза 3 дана пред отпочињање такмичења.

 

 Члан 7

За појединачна првенства сваки клуб има право да пријави неограничен број такмичара у свакој индивидуалној дисциплини програма, као и неограничени број штафета.
Такмичар пријављен за првенства за све узрастне категорије, има право наступа у једном дијелу програма у двије индивидуалне дисциплине и у једној штафети. Уколико је пријављен за више наступа, признају се прве двије пријаве за оне дисциплине које су утврђене редоследом програма.

 

Члан 8

Пријављени такмичар може се одјавити прије почетка првенства на које се односи одјава. Коначне одјаве, врше се на техничком састанку (састанак делегата клубова), један сат прије почетка такмичења. Клуб чији се пливач не појави на старту, а пливач није правовремено одјављен, плаћа казну од 20 КМ за једног пливача због не изласка на старт. Пливач који се не појави на старту, нема право наступа у дом дијелу такмичења. Клуб за кога се утврди да је из било којих разога дао лажне податке у пријави за такмичење, казниће се са 1000 (једна хиљада) КМ (лажни подаци о испливаним временима, лажни подаци  о пливачима који пливају штафету, лажни подаци о години рођења итд.).

 

Члан 9

Клубови пријављени за појединачно првенство, дужни су да, према поименичном списку пријављених такмичара уплате пријавну таксу – стартнину за сваког појединог такмичара, осим ако је одјављен 24 сата прије почетка такмичења.

Пријавне таксе се уплаћују на жиро рачун Савеза прије доласка на такмичење, а може се платити и на самом такмичењу комесару-делегату Савеза и то најкасније 30 минута прије почетка првенства.
За неиспливани лимит својих пливача, клуб је дужан платити казну у износи у према одлуци предсједништва Савеза. Лимити се плаћају одмах по завршетку једног дијела такмичења.

Клуб који не уплати лимите одмах послије трећег дијела првенства, казниће се са 100 КМ. Плаћање казне не ослобађа обавезе плаћања лимита.

 

 Члан 10

На свим првенствима, побједник усвакој индивидуалној дисциплини или штафетним дисциплинама, стиче наслов првака БиХ за такућу годину за одговарајућу сезону и категорију. Проглашење побједника у појединачној конкуренцији у индивидуалним и штафетним дисциплинама, врши се по завршетку једне дисциплине програма.

Три првопласирана пливача у свакој дисциплини програма, као и три првопласиране штафете у свакој штафетној дисциплини, добивају медаље Савеза и дипломе.

Три првопласиране екипе у укупном пласману добијају ПЕХАР Савеза.

Бодовање се врши збиром бодова из FINA таблица и то посебно за женску, а посебно за мушку конкуренцију. За екипно првенство, бодује се првих 8 (осам) на љетњем првенству, а на зимском првенству првих 6, те по једна штафета. Резултат који је слабији од лимита, неће се бодовати. Збир бодова у обје конкуренције одређује ранг клуба у укупном екипном пласману.

 

Члан 11

Састав група у свим индивидуалним и штафетним дисциплинама које су на програму
одредит ће се према броју пријављених такмичара за поједину дисциплину, а на основу вриједности резултата. Група са најбољим резултатом наступит ће као последња група у тој дисциплини програма.

 

Члан 12

Сва првенства почињу у 9 сати прије подне и у 17 сати послије подне. Распливавање почиње 1 сат прије почетка сваког дијела првенства.

 

Члан 13

Технички састанак (састанак делегата клубова), одржава се најкасније 1 сат прије почетка првенства. Састанком руководи Комесар – делегат Савеза и Врховни судија на такмичењу.

О времену и мјесту одржавања састанка, организатор првенства је дужан правовремено обавјестити све клубове учеснике такмичења. На састанку се води записник, а води га представник организатора такмичења.

 

Члан 14

На такмичењима се врши електронско мјерење времена. Стручни одбор води службену евиденцију рекорда БиХ по категоријама и дисциплинама.

 

Члан 15

Службено отварање првенства врши се прије почетка поподневног дијела првог дана такмичења. Отварање врши представник Савеза или лице које организатор одреди уз договор са Предсједништвом Савеза.
На службеном отварању првенства БиХ подиже се застава и свира химна БиХ.

 

Члан 16

За првенство, одбор – збор судија, делегира Врховног судију, Стартера и Главног мјериоца времена, а потврђује га Управни одбор Савеза.
Комесара – делегата првенства одређује Предсједништво Савеза. Трошкови делегираних лица падају на терет Савеза.
Клубови могу контактирати са руководсвом такмичења само преко делегата клуба.

 

Члан 17

Програм првенства:

I дио ( М / Ж )

II дио ( М / Ж )

III дио ( М / Ж )

50m делфин

50m прсно

50m леђно

400m слободно

200m слободно

100m слободно

100m прсно

200m леђно

200m делфин

100m леђно

100m делфин

100m мјешовито ( 25m )

50m слободно

400m мјешовито

200m прсно

200m мјешовито

4x100m слободно (СВИ)

800m слободно ( М-МП и Ж)

4x200m слободно (К,О,А)

1500m слободно ( М-П,К,О,А )

4x 100m мјешовито (К,О,А)

4x50m слободно (М,П,П)

4x100m слободно ( М,П,П)

4x50m мјешовито ( М,П,П)

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 18

Савез је приређивач првенства БиХ у пливању. Техничку организацију првенства Савез повјерава неком од клубова, Пливачком Савезу Републике Српске или Пливачком Савезу Федерације Босне и Херцеговине. Односи између приређивача и организатора рјешавају се договорно.

 

Члан 19

Предсједништво Савеза задржава право да, у случају да нема заинтересованих за организацију првенства, преузме у потпуности организацију првенства под посебним условима. Садржај посебних услова Предсједништво ће дефинисати за сваки конкретан случај.

 

ПРОПОЗИЦИЈЕ

Lenex ПРИЈАВНИ ФАЈЛ

ОНЛАЈН ЛИНК 

Пријаве слати до сриједе, до 24 часа на адресе: gtsatelit@gmail.com и на psbih@yahoo.com