Ponuda za plivačke kampove 2019 (BUL)

Dear Coaches, 

We are tour operating company which is organizing sport camps for clubs and the national teams of Bulgaria, Macedonia, Serbia, Israel, Turkey, Poland and Tunisia. 
We want to present you several offers for summer,winter,all seasons sport camps with extraordinary locations on the coast of the Black Sea. We are working with Resorts with sport  facilities which are mainly directed for swimmers and synchronized swimmers.The sport resorts are providing also opportunities for other sports like Football,Athletics,Volleyball,Basketball,Gymnastics and etc. 
We will send you the offers as attached files. 
Please, if you have any questions do not hesitate to contact us ! 
Best Regards!

Aton Travel 
Yavor Tsonev   +359 899 982476
Elizabet Karnik  +359 899 982474
www.atontravel.bg (link nije radio kada sam ja proveravao)

Grubi prevod:

Poštovani treneri,

Mi smo turistička  kompanija koja organizuje sportske kampove za klubove i reprezentacije Bugarske, Makedonije, Srbije, Izraela, Turske, Poljske i Tunisa.
Želimo da vam predstavimo nekoliko ponuda za letnje, zimske,  sportske kampove za sve sezone sa izuzetnim lokacijama na obali Crnog mora. Radimo sa Resorima sa sportskim objektima koji su uglavnom usmereni na plivače i sinhro-plivače. Sportska odmarališta pružaju i mogućnosti za druge sportove kao što su Fudbal, Atletika, Odbojka, Košarka, Gimnastika i sl.
Poslati ćemo vam ponude kao priložene datoteke.
Molim vas, ako imate bilo kakvih pitanja, nemojte se ustručavati kontaktirati nas!
Srdačan pozdrav!

Aton Travel 
Yavor Tsonev   +359 899 982476
Elizabet Karnik  +359 899 982474
www.atontravel.bg (link nije radio kada sam ja proveravao)

Sport_camp_North_Sever_2019_BUL.pdf
Sport_camp_North2_Sever2_2019_BUL.pdf
Sport_camp_South_Jug_2019_BUL.pdf
Sport_camp_Varna_2019_BUL.pdf