Swim to 2016 (ITA)

Знак такмичења у Италији
ОРГАНИЗАТОР: Palanuoto, Via Filadelfia 89, Turin & Sisport, Via Oliviero Bruno 40 – Turin
МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА: Turin, Italia,
ДАТУМ: 02./04.12.2016.године,
Више о томе у оригиналним пропозицијама организатора (не могу се најбоље снаћи у разумевању пропозиција, на жалост, пропозиције су биле затрпане у мејловима, те су нормални рокови за пријаве истекли, сада иду скупљи (са пеналима) ):
ПРОПОЗИЦИЈЕ/PROPOSITION(ENG)